Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương được Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

20 Tháng Một, 2021 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Ngày 15/01/2021, Liên đoàn lao động huyện Phú Lương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở VKSND huyện Phú Lương đã vinh dự được Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020; Liên đoàn lao động huyện Phú Lương tặng Giấy khen cho đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2020.

183

Công đoàn Viện kiểm sát Phú Lương nhận Bằng Khen của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở VKSND huyện Phú Lương luôn quan tâm, thực hiện tốt chức năng giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; bên cạnh đó thường xuyên phối hợp với chính quyền cơ quan chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát có hiệu quả việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động.

Phát huy thành tích đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền đơn vị quán triệt đến cán bộ, công chức các Nghị quyết, Chỉ thị, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Ngành. Tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, người lao động về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, xác địnhđây là một trong trong những nhiệm vụ quan trọng, là yếu tố góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ năm 2021./.

                                  Tin: H.Giang

Các Bài Viết Cùng Thể Loại