HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN NGÀNH TỐ TỤNG VÀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHÚ LƯƠNG QUÝ IV NĂM 2020

6 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Chiều ngày 31/12/2020, tại VKSND huyện Phú Lương diễn ra Hội nghị giao ban liên ngành tố tụng và thi hành án dân sự huyện Phú Lương.

Đồng chí Đinh Văn Trọng- Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, chấp hành viên của các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương.

Hội nghị đã nhất trí cao với dự thảo báo cáo kết quả công tác liên ngành tố tụng và thi hành án dân sự Quý IV cũng như những kết quả công tác phối hợp liên ngành đạt được trong năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tăm năm 2021.

170

Đồng chí Đinh Văn Trọng – Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đinh Văn Trọng- Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương nhấn mạnh năm 2020 các hoạt động tố tụng hình sự của Liên ngành tố tụng huyện Phú Lương luôn đảm bảo các quy định của pháp luật, hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn huyện được nâng cao. Tiếp tục góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đồng thời phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác của từng ngành cũng như công tác phối hợp liên ngành, đề ra các giải pháp khắc phục, rút kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ đắc lựu nhiệm vụ chính trị địa phương trong năm 2021.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Trọng- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương thay mặt lãnh đạo liên ngành kết luận các nội dung liên ngành đã thảo luận thống nhất, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác phối hợp liên ngành.Bên cạnh đó, mong muốn bước sang năm 2021 Liên ngành tố tụng và thi hành án dân sự huyện Phú Lương tiếp tục duy trì, tăng cường công tác phối hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./

Tin: Lưu Thị Cảnh Thương

Các Bài Viết Cùng Thể Loại