Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2020

28 Tháng Mười Hai, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/20218 của Bộ chính trị về việc “kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Căn cứ Hướng dẫn số 21 –HD/BTCTWngày 18/10/2019 của Ban tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 18/11/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Căn cứ vào công văn số 48-CV/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy Sông Công, về việc “thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2020”. Sáng ngày 17/12/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2020.

164

Đồng chí Trần Trọng Tiến – Đại diện Thành ủy Sông Công phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Thành ủy Sông Công và toàn thể đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện kiểm sát thành phố Sông Công.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, trên cơ sở các báo và bản tự kiểm điểm cá nhân của từng đồng chí đảng viên, Hội nghị đã thảo luận, đánh giá và đưa ra các ý kiến góp ý cho tập thể và các đồng chí đảng viên. Từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Qua buổi làm việc, đại diện Thành ủy đánh giá cao Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của Chi bộ Viện kiểm sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, nội dung kiểm điểm có chất lượng; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ; tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết đầy đủ, duy trì tốt công tác sinh hoạt đảng.

165

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ kết luận Hội nghị

Trong phần bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm mới, phát huy hơn những ưu điểm đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua. Với kết quả đã đạt được Chi bộ sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Tin, ảnh: Nguyễn Lương Đức

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương được Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020 (Tháng Một 20, 2021)

HỘI NGHỊ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (Tháng Mười Hai 28, 2020)

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dânhuyện Đồng Hỷ xung kích trong hoạt động hiến máu nhân đạo năm 2020 (Tháng Mười Hai 15, 2020)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV,  Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 (Tháng Mười Hai 7, 2020)

LÃNH ĐẠO CHI UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Mười Hai 7, 2020)

CHI ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT- TÒA ÁN- CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ- HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÚ LƯƠNG HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO (Tháng Mười Một 26, 2020)

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Tháng Mười Một 24, 2020)

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN (Tháng Mười Một 23, 2020)