ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV,  Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025

7 Tháng Mười Hai, 2020 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể, Slider

Thực hiện Kế hoạch số: 02-KH/TU, ngày 27/11/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên và Kế hoạch số: 02-KH/ĐUK, ngày 07/10/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025; và các Kế hoạch số: 93 -KH/ĐU, ngày 12/11/2020 và Kế hoạch số: 96 -KH/ĐU, ngày 01/12/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết.

Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

127

Đ/c Phùng Đức Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong BCH cùng toàn thể 76 đồng chí (75 đảng viên, 01 quần chúng).

Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày, đồng chí  Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối; của Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên. Toàn thể cán bộ, Đảng viên dự học tập nghiêm túc có chất lượng. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ VKSND tỉnh thực hiện các Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo có chất lượng, đúng quy định.

                                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại