LÃNH ĐẠO CHI UỶ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN THAM GIA HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHỔ YÊN VÀ TỈNH THÁI NGUYÊN

7 Tháng Mười Hai, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Sáng ngày 02/12, Thị ủy Phổ Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ II,nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 12, NQ/TU, ngày 08/10/2020của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh trước năm 2025. Đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

123

Đồng chí Bùi Văn Lương khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã và lãnh đạo Thị xã đã quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ II,nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 12, NQ/TU, ngày 08/10/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc Tỉnh trước năm 2025, chương trình hành động của Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh và Thị xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ở cấp cơ sở. Theo đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 12 chương trình, 32 đề án và 21 kế hoạch. Đối với Nghị quyết xây dựng Thị xã trở thành thành phố trước năm 2025 gồm 17 mục tiêu cơ bản và 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó chú trọng đến công tác quy hoạch chi tiết đối với các xã dự kiến thành lập phường, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng đón đầu làn sóng đầu tư vào các công trình trọng điểm trên địa bàn…

124

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã tham gia học tập tại Hội nghị Tập thể lãnh đạo chi bộ Viện kiểm sát tham gia Hội nghị

Đồng chí Vũ Xuân Hữu, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên, Bí thư chi bộ Viện kiểm sát và đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó bí thư chi bộ Viện kiểm sát đã tham gia học tập, lĩnh hội đầy đủcác nội dung của 03 Nghị quyết tại Hội nghị. Qua việc học tập nhằm nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết, từ đó thống nhất chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, thực hiện Nghị quyết gắn với nhiệm vụ phòng chống tội phạm của Ngành Kiểm sát cũng như đảm bảo ổn định tình hình chính trị tại địa phương, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tiếp đó, tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết đến toàn thể đảng viên trong chi bộ cùng các tầng lớp Nhân dân thông qua các hình thức phù hợp./.

Tin: VKSND thị xã Phổ Yên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại