TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM 06 tháng cuỐI năm 2020 tẠi Công an TP. SÔNG công 

30 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-VKS ngày 10/11/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, ngày 19/11/2020 Đoàn kiểm sát do đồng chí Vi Thị Hà – Phó viện trưởng làm trưởng đoàn cùng 02 đồng chí Kiểm sát viên là thành viên và đại diện Mặt trận tổ quốc thành phố Sông Công cùng tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ – Công an thành phố Sông Công 06 tháng cuối năm 2020 (thời điểm kiểm sát từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/11/2020).

Thay mặt đoàn kiểm sát đồng chí Hà /Phó viện trưởng đã công bố Quyết định và thông qua kế hoạch kiểm sát, tiếp đó đồng chí Lê Viết Hiệp /Trưởng nhà Nhà tạm giữ báo cáo kết quả công tác theo yêu cầu kế hoạch của Viện kiểm sát đề ra.

121

Đồng chí Vi Thị Hà – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công, Trưởng đoànCông bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy:Về sổ sách được Nhà tạm giữ mở đầy đủ, ghi chép rõ ràng, đúng cột mục theo quy định.Về thủ tục hồ sơ giam giữ, cán bộ Nhà tạm giữ thực hiện đúng quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ, hàng ngày có kiểm danh, kiểm diện, kiểm tra chặt chẽ các buồng giam.

Về công tác quản lý giam giữ, Nhà tạm giữ đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phân loại người bị giam giữ như đối tượng chung vụ án giam riêng để tránh thông cung..vv. Cán bộ quản giáo thường xuyên giáo dục, nắm tình hình diễn biến của người bị tạm giữ, tạm giam, nên trong thời gian qua không có trường hợp nào trốn khỏi nơi giam, tự tử, chết trong buồng giam, không có trường hợp vi phạm nội quy. Các trường hợp trích xuất người bị tạm giữ, tạm giam đều tuân thủ theo quy định, tất cả đều có lệnh trích xuất của các Cơ quan có thẩm quyền, người bị trích xuất ký nhận vào sổ theo dõi.

Về thực hiện chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam: Chế độ ăn của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện tốt, đúng theo quy định tại Nghị định 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ; việc cấp phát đồ dùng cá nhân đúng quy định, có cho người bị tạm giữ, tam nghe đài phát thanh, cấp phát báo…. Công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện đúng theo Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản liên quan.

122

Đồng chí Lê Viết Hiệp-Trưởng nhà Tạm giữ Công an thành phố Sông Công báo cáo về tình hình tạm giữ, tạm giam

Kết thúc kiểm sát trực tiếp, Viện KSND thành phố Sông Công đã ban hành Kết luận đối với công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ  của Công an thành phố và đề nghị lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an thành phố Sông Công tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác quản lý giam giữ trong thời gian tới./.

Tin và ảnh: Phạm Hồng Việt

Các Bài Viết Cùng Thể Loại