Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương với Phong trào xây dựng cơ quan “Xanh- Sạch – Đẹp”

30 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong những năm qua, xác định việc cải tạo, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng cơ quan văn hóa, nếp sống lành mạnh, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, tạo môi trường làm việc thân thiện, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã phát động phong trào “Thứ 6 xanh- sạch- đẹp” trong đơn vị. Hàng tuần, Công đoàn dành 01 buổi chiều thứ 6 để cán bộ, công chức, người lao động cùng nhau dọn dẹp, vệ sinh cơ quan, trông cây xanh, trồng rau để cải thiện bữa ăn của cán bộ, công chức.

115

Trồng rau tại khuôn viên cơ quan cung cấp nguồn rau sạch cho bữa trưa

116

Đoàn viên công đoàn Viện kiểm sát dọn dẹp, trồng cây xanh cải thiện môi trường

Phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, do Công đoàn phát động đã tạo được sức lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh mặt khác đã mang lại hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất cũng như tinh thần cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng được nâng cao. Đó chính là động lực tạo nên hiệu quả công việc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan vững mạnh, toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới./.

Ng. Giang- VKSPL

Các Bài Viết Cùng Thể Loại