MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

30 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố là khâu công tác được xác định có nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất đối với từng vụ việc, vụ án. Bởi quá trình kiểm sát và thực hành quyền công tố tại giai đoạn này đóng vai trò là tiền đề mở ra một vụ việc có tội phạm hay không có tội phạm. Việc kiểm sát hay thực hành quyền công tố trong giai đoạn này thực hiện không đúng, không đầy đủ có thể dẫn đến đến hậu quả bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan sai người vô tội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được quy định, bảo vệ trong Hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, theo quan điểm của cá nhân, cả hai chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết nguồn tin tội phạm của cơ quan điều tra cần phải thực hiện, tiến hành đồng thời, song song và lồng ghép cả hai chức năng nhiệm vụ thì mới làm tốt được khâu công tác này.

Qua vị trí công tác, là đầu mối tiếp nhận, vào sổ thụ lý các nguồn tin tội phạm do cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn cung cấp và được lãnh đao viện phân công trực tiếp kiểm sát và thực hành quyền công tố một số tin báo tội phạm cụ thể, tôi xin đưa ra một số kinh nghiệm của bản thân để hoàn thành tốt công tác trên, như sau:

Một là, thống nhất 01 kiểm sát viên phụ trách đầu mối của công tác, thực hiện việc thụ lý, tiếp nhận nguồn tin tội phạm, có trách nhiệm vào sổ theo dõi toàn bộ quá trình tố tụng và thời hạn giải quyết; Nghiên cứu sơ bộ ban đầu nội dung từng nguồn tin tội phạm, đánh giá chứng cứ, mức độ phức tạp của nguồn tin để tham mưu cho lãnh đạo phân công kiểm sát viên thụ lý phù hợp với năng lực, sở trường công tác; Có trách nhiệm tổng hợp, tích lũy vi phạm của cơ quan điều tra, tham mưu cho lãnh đạo viện yêu cầu, kiến nghịvi phạm phát hiện trong công tác kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết nguồn tin tội phạm. Đồng thời, phải thực hiện phân tích, đánh giá các thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế để tham mưu cho lãnh đạo viện ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Hai là, mở rộng việc nắm nguồn tin. Ngoài nắm đầy đủ nguồn tin báo, tố giác từ cơ quan Cảnh sát điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thì Viện kiểm sát còn cần phải nắm được các nguồn tin tội phạm ngay trên địa bàn xã, thị trấn theo quy định tại khoản 3 Điều 146 BLTTHS năm 2015. Đa dạng hóa về hình thức và nguồn tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, chủ động tiếp nhận và đối chiếu nguồn tin tội phạm, không được coi việc nắm bắt thông tin qua Cơ quan điều tra là phương thức duy nhất mà cần chủ động phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan trên địa bàn là những kênh thông tin, nơi phát hiện nguồn tin tội phạm như: cơ quan Thanh tra, Thuế, Kiểm lâm, Quản lý thị trường, cơ quan tư pháp của xã, thị trấn,…

Ba là,thực hiện triệt để việc lập biên bản đánh giá chứng cứ, thống nhất xử lý giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên trước khi kết thúc xác minh. Tăng cường trách nhiệm công tố trong giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, nắm chắc tiến độ, hồ sơ giải quyết, kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với những vụ, việc có dấu hiệu tội phạm phức tạp, không thống nhất về quan điểm, trước khi lập biên bản thống nhất xử lý giữa Kiểm sát viên và điều tra viên, cần kịp thời báo cáo lãnh đạo phụ trách, báo cáo phòng nghiệp vụ cấp trên.

Trên đây là một số kinh nghiệm bản thân xin đưa ra trao đổi và xin được ý kiến nhận xét, đóng góp của các đồng nghiệp để việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm đạt kết quả cao hơn./.

Trần Lan Anh – VKSND huyện Phú Lương

Các Bài Viết Cùng Thể Loại