VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ PHỐI HỢP VỚI CƠ QUAN ĐIỀU TRA CÔNG AN HUYỆN ĐẠI TỪ RÀ SOÁT CÁC VỤ, VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ

28 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngay sau khi Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 giữa VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp “Quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ” (Viết tắt là TTLT 01/2020) có hiệu lực thi hành; Thực hiệnsự chỉ đạo của VKSND tỉnh Thái Nguyên và các văn bản hướng dẫn có liên quan, VKSND huyện Đại Từ đã tổ chức quán triệt TTLT số 01/2020 đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị đồng thời lên kế hoạch chủ động phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ rà soát số vụ việc tạm đình chỉ đang quản lý để thanh loại, xử lý dứt điểm khi có căn cứ đình chỉ hoặc phục hồi tiếp tục giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 26/11/2020 Lãnh đạo, Kiểm sát viênVKSND huyện Đại Từ và Lãnh đạo, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đã tiến hành họp bàn rà soát và đi đến thống nhất hướng xử lý đối với toàn bộ số vụ án, tin báo tạm đình chỉ, số tin báo tạm dừng trước khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành thuộc diện hai ngành quản lý theo dõi. Trong quá trình làm việc, VKSND và Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Từ đã trao đổi, đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn về việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và cách thức giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉkhi có căn cứ đình chỉ hoặc phục hồi tiếp tục giải quyết… theo đúng quy định của TTLT số 01/2020.

104

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, có trách nhiệm kết quả VKSND và Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Từ đã tập trung nỗ lực rà soát trong tổng số 113 vụ án đang tạm đình chỉ và 34 tin báo tạm đình chỉ và tạm dừng thì số vụ án tạm đình chỉ có đủ điều kiện đình chỉ ngay theo TTLT số 01/2020 gồm có 32 vụ án; Số vụ việc tạm dừng xác minh và tạm đình chỉ qua rà soát hiện nay vẫn còn thời hiệu giải quyết. Qua công tác kiểm tra, hai ngành đã thống nhất ra quyết định phục hồi đối với 01 vụ án hình sự khi xét thấy có căn cứ để tiếp tục xác minh xử lý vụ án. Đối với những vụ án tạm đình chỉ phức tạp, có nhiều quan điểm giải quyết hai ngành đã thống nhất báo cáo đến liên ngành tố tụng cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo đảm bảo xử lý vụ việc đúng quy định. Kết thúc hội nghị, VKSND và Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Từ đã cùng thống nhất lập biên bản, thống kê danh sách từng vụ án, vụ việc có căn cứ đình chỉ, hoặc phục hồi, những vụ việc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để báo cáo liên ngành cấp trên chỉ đạo tiếp theo.

Việc chủ động rà soát, tổng hợp các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ để xử lý theo Thông tư liên tịch số 01/2020 như trên giữa VKSND huyện Đại Từ và Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Từ là tiền đề để hai cơ quan tiếp tục phối hợp nắm chắc các vụ việc tạm đình chỉ để giải quyết theo quy định. trong thời gian tiếp theo./.

Người viết bài: Lã Thị Tiến

Các Bài Viết Cùng Thể Loại