VKSND huyện Phú Lương kiến nghị Chi cục THADS huyện Phú Lương khắc phục vi phạm trong công tác tiêu hủy vật chứng, tài sản

25 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương phát hiện cơ quan THADS huyện Phú Lương thực hiện chưa đúng quy định về thời hạn ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014), dẫn đến việc chậm ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đối với 04 việc.

Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương đã ban hành Kiến nghị yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phú Lương có biện pháp khắc phục, không để vi phạm tương tự nêu trên xảy ra, đảm bảo việc thi hành án tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Kiến nghị được Chi cục THADS chấp nhận, tiếp thu nghiêm túc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017, của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”, thời gian tới VKSND huyện Phú Lương đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát THA dân sự, hành chính để kịp thời phát hiện, tổng hợp định dạng các vi phạm thiếu sót từ đó ban hành kiến nghị, kháng nghịyêu cầu khắc phục các vi phạm pháp luật đối với Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác THADS, HC trên địa bàn./.

Nguyễn Thị Hương Giang – VKSPL

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại