VKSND H.ĐINH HÓA BAN HÀNH KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TAND

24 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân dân huyện Định Hóa trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án theo Pháp lệnh số: 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa nhận thấy, trong thời gian qua số lượng người nghiện chất ma túy tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chiếm tỉ lệ cao và có chiều hướng gia tăng trong năm 2020. Cụ thể:

Năm 2019, số người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định trên địa bàn huyện bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 20 trường hợp, trong đó có 12 trường hợp tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 60%. Trong 09 tháng đầu năm 2020, số người nghiệnma túy có nơi cư trú ổn định bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 20 trường hợp, thì có tới 15 trường hợp tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 75%, tăng 15% so với cả năm 2019.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia tăng trên là do bản thân nhiều người nghiện ma túy chưa có ý thức tự cai nghiện, dễ dàng bỏ dở quá trình cai nghiện, nhất là khi không được gia đình quan tâm, chia sẻ, động viên.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương mặc dù đã nhận thức được về tầm quan trọng của công tác cai nghiện, nhưng chính quyền một số xã trong huyện  thực hiện chưa đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo, chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý và giáo dục người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, chưa phát huy được sự tham gia phối hợp của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong công tác tuyên tuyền, vận động, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện.

Để hạn chế tình trạng trên, ngày 06/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã ban hành kiến nghị số 176 và chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Định Hóa để nghiên cứu, xem xét, chỉ đạo thực hiện các biện pháp để phòng ngừa vi phạm nhằm đẩy lùi tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội, đảm bảo an, trật tự tại địa phương./.

Nguyễn Bá Huy

Các Bài Viết Cùng Thể Loại