VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ BAN HÀNH KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ VỀ VIỆC GỬI CHẬM QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

13 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTN ngày 13/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ. Thông qua công tác kiểm sát việc Tòa án nhân dân huyện Đại Từ ban hành và gửi các Quyết định thi hành án hình sự từ ngày 01/12/2019 đến ngày 15/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ thấy: Tòa án nhân dân huyện Đại Từ đã ban hành và gửi các Quyết định  thi hành án hình sự cho Viện kiểm sát nhân huyện Đại Từ đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát thấy còn có 03 Quyết định thi hành án hình sự Tòa án còn gửi chậm cho Viện kiểm sát. Trong đó có Quyết định gửi chậm 38 ngày, vi phạm điểm b khoản 2 Điều 22 và điểm b khoản 2 Điều 84 Luật thi hành án hình sự năm 2019.

 Để công tác thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đã ban hành kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện Đại Từ khắc phục vi phạm trên./.

TRẦN ANH HIẾU – KIỂM SÁT VIÊN

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNHUYỆN PHÚ LƯƠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ (Tháng Mười Một 25, 2020)

VKSND huyện Phú Lương ban hành kiến nghị yêu cầu chủ tịch UBND xã Tức Tranh áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong công tác đăng ký kết hôn (Tháng Mười Một 25, 2020)

VKSND huyện Phú Lương kiến nghị Chi cục THADS huyện Phú Lương khắc phục vi phạm trong công tác tiêu hủy vật chứng, tài sản (Tháng Mười Một 25, 2020)

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM PHÁP LUẬT trong viỆc XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN (Tháng Mười Một 25, 2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG CHÚC MỪNG THANH TRA HUYỆN NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA (Tháng Mười Một 24, 2020)

VKSND H.ĐINH HÓA BAN HÀNH KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TAND (Tháng Mười Một 24, 2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG KIỂM SÁT TRỰC TIẾP 100% CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VỀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Tháng Mười Một 24, 2020)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI TỪ KIỂM SÁT VIỆC TIÊU HỦY VẬT CHỨNG LÀ PHÁO NỔ (Tháng Mười Một 20, 2020)