VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH KIỂM TRA TOÀN DIỆN CÔNG TÁC NĂM 2020

23 Tháng Mười, 2020 Bài viết nổi bật, Slider, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 44/KH-VKS ngày 28/02/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra toàn diện công tác năm 2020; VKSND tỉnh Thái Nguyên quyết định kiểm tra tại 08 VKSND cấp huyện trực thuộc. Đối với các đơn vị đã được Thanh tra không triển khai Kiểm tra trực tiếp mà yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo tự kiểm tra. Trong các ngày 21 và 22/10/2020, VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại VKSND thành phố Thái Nguyên.

74

Đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh – Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt chương trình kiểm tra tại VKSND TP. Thái Nguyên

Đoàn kiểm tra do đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm trưởng đoàn cùng 20 đồng chí thành viên là các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên trung cấp của các phòng nghiệp vụ. Đoàn nghe báo cáo, kiểm tra hồ sơ, tài liệu toàn diện các khâu công tác theo từng lĩnh vực chuyên môn và theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra phát hiện chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong thực hiện công tác kiểm sát bên cạnh đó, còn kết hợp hướng dẫn cụ thể các kỹ năng giúp các đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt đơn vị, đồng chí Đinh Huy Thắng- Viện trưởng VKSND TP. Thái Nguyên phát biểu ý kiến tiếp thu và sẽ có những giải pháp cụ thể để triển khai khắc phục.

76

Đồng chí Phùng Đức Tiến –Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc thông qua biên bản kiểm tra đối với đơn vị, đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo một số nội dung. Đồng chí biểu dương đơn vị đã có những cố gắng, nỗ lực để hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ mặc dù đơn vị là địa phương có khối lượng công việc lớn, áp lực nhiều. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn có những vi phạm phổ biến, đã được chấn chỉnh nhắc nhở qua các kỳ kiểm tra, thanh tra trước đây lại tái diễn. Bởi vậy, đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của từng đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, chú ý nâng chất lượng cán bộ, phát huy công tác tự đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao năng lực trình độ và ý thức trách nhiệm đối với công việc của mỗi cá nhân.

Theo Kế hoạch, trong tháng 10 và tuần đầu tiên của tháng 11, VKSND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra toàn bộ các đơn vị còn lại, sau đó tập trung cho công tác tổng kết công tác năm 2020./.

Người viết: Hoàng Anh – VPTH

Các Bài Viết Cùng Thể Loại