KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN HUYỆN PHÚ LƯƠNG

15 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định 31 và Kế hoạch số 32 ngày 11/9/2020 của Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự Cơ quan THAHS Công an huyện Phú Lương.Ngày 30/9/2020, Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Minh Cường – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Thông qua kết quả kiểm sát công tác thi hành án hình sự thời điểm từ 01/7/2019 đến 31/8/2020 thấy: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phú Lương cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Luật thi hành án hình sự trong công tác thi hành án phạt tù, thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác giám sát, giáo dục đối với những người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương và các hình phạt khác theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Bên cạnh những ưu điểm, qua công tác kiểm sát đã phát hiện thiếu sót, tồn tại như: Sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thử thách cho người đang chấp hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Phú Lương chuyển hồ sơ cho VKS nghiên cứu còn chậm, chưa đúng quy định.

Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, VKSND huyện Phú Lươngđã ban hành kết luận, kiến nghị khắc phục vi phạm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương hoàn thành cơ bản chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định 139 ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao./.

Lương Ngọc Tuyết VKS Phú Lương

Các Bài Viết Cùng Thể Loại