TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM TẠI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN ĐỒNG HỶ

12 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Quyết định số 01/QĐ-VKSĐH ngày 27/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trên địa bàn huyện, ngày 08/9/2020, Đoàn công tác của Viện KSND huyện Đồng Hỷ đã tiến hành công bố Quyết định và kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ.

54

VKSND huyện Đồng Hỷ công bố Quyết định Kiểm sát trực tiếp tại Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ

Qua kiểm sát, nhận thấy: Công tác tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ chú trọng quan tâm, đã phân công 01 đồng chí Tổ trưởng Tổ kiểm lâm cơ động và PCCCR phụ trách công tác pháp chế trực tiếp và giải quyết các vụ vi phạm cũng như tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm. Khi tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm đã ghi chép sạch sẽ, rõ ràng. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận, thụ lý giải quyết tin báo về tội phạm còn một số tồn tại như: tin báo vào sổ thụ lý không đúng mẫu sổ do phân loại tin báo chưa chính xác; tiếp nhận, giải quyết tin báo nhưng không gửi thông báo việc thụ lý tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đến Viện kiểm sát; đối với các các vụ việc xử phạt vi phạm hành chính đã xác định được đối tượng, các hồ sơxử lý chưa thể hiện việc tiến hành xác minh nhân thân tiền án, tiền sự của người vi phạm.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị khắc phục. Đồng thời trao đổi nghiệp vụ và giải đáp một số vướng mắc về việc áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nhằm nâng cao hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của các Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nói chung và Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Lê Chinh

Các Bài Viết Cùng Thể Loại