VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 01/2020 VỀ QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ

12 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 01/6/2020, liên ngành Trung ương: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư phápđã ký ban hành Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDT- BCA- BNN&PTNT – BTC- BTP quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/2020). Thông tư có hiệu lực thi hành ngày 15/7/2020.

Thực hiện sự chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại các văn bản số 3324/VKSTC-V4 ngày 31/7/2020 và 4345/VKSTC-V4 ngày 22/9/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã giao cho Phòng 1 là đơn vị đầu mối theo dõi vụ án, vụ việc tạm đình chỉ của toàn tỉnh. Phòng 1 đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo viện triển khai Thông tư liên tịch số 01/2020 tới toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự hoặc có trách nhiệm liên quan đến quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ để thực hiện, vận dụng trong công tác.

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra cùng cấp rà soát số vụ án tạm đình chỉ đang quản lý; vụ việc tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đã tạm dừng xác minh trước khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành hoặc tạm đình chỉ việc giải quyết theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý, giải quyết hoặc theo dõi theo hướng dẫn tại Thông tư.

Quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 cũng phát sinh một số khó khăn vướng mắc tại các đơn vị, địa phương như: Trong biểu mẫu thống kê tội phạm hiện nay chưa có số liệu thể hiện việc đình chỉ điều tra đối với các vụ án hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; việc phối hợp triển khai rà soát số liệu giữa cơ quan Công an và Viện kiểm sát có địa phương chưa kịp thời… Những khó khăn này Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổng hợp và kiến nghị liên ngành Trung ương có hướng dẫn và chỉ đạo kịp thời tại Hội nghị triển khai Thông tư liên tịch số 01/2020 dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 10/2020. /.

Nguyễn Thanh Hiếu – Phòng 1

Các Bài Viết Cùng Thể Loại