Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các  cơ quan tỉnh và lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy địa phương

1 Tháng Chín, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 95-NQ/BCSĐ ngày 02/5/2020 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 của VKSND các cấp, Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 18-NQ/BCSĐ ngày 17/02/2020 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, ngay từ tháng 6/2019, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã tích cực chủ động rà soát nhân sự, giới thiệu lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trực tiếp làm việc báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong quá trình chỉ đạo chuẩn bị đề án, cơ cấu nhân sự cấp ủy cấp huyện quan tâm cơ cấu đồng chí lãnh đạo VKSND cấp huyện vào cấp ủy, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Kiểm sát Thái Nguyên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương.

Tập thể Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã họp thống nhất và có văn bản giới thiệu đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, 09 đồng chí lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy cùng cấp. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã trực tiếp làm việc với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy để trao đổi, đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm, cơ cấu 01 đồng chí lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với sự chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, nghiêm túc, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, của VKSND tối cao và của địa phương, tính đến nay đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng, Bí thư Đảng bộ VKSND tỉnh đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh tham gia ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (thời gian Đại hội Đảng bộ tỉnh diễn ra vào trung tuần tháng 10/2020); 08 đồng chí Viện trưởng và 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện đã được bầu vào Ban Chấp hành Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu cao, trong đó nhân sự tái cử 07 đồng chí, nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy 02 đồng chí, đạt 100% các VKSND cấp huyện có lãnh đạo tham gia cấp ủy địa phương.

anh

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên

Để đạt được kết quả này là do có sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, công tác chuẩn bị nhân sự khoa học, nghiêm túc và bài bản của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, bảo đảm đúng quy trình thủ tục, đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, từ việc rà soát, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị đến việc báo cáo Tỉnh ủy và làm việc, trao đổi trực tiếp với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy về công tác nhân sự. Đồng thời, kết quả này cũng thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng của cấp ủy địa phương đối với ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

641

Đồng chí Lê Trung Kiên, Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát Thái Nguyên trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo VKSND hai cấp cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương, không ngừng củng cố, nâng cao uy tín và vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị./.

Người viết: Phạm Thu Trâm

Các Bài Viết Cùng Thể Loại