VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ PHỔ YÊN

11 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2020, ngày 10/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát đã công bố Quyết định và thông qua kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên.

57

Đồng chí Nguyễn Thành Nam công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Sau khi công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát, lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự  thời điểm từ ngày 01/4/2019 đến 30/4/2020 trên địa bàn, qua đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Chi cục thi hành án, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch của Viện kiểm sát.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị như: Hệ thống sổ sách phục vụ công tác thi hành án dân sự, công tác báo cáo, thống kê thi hành án; Việc nhận bản án, quyết định của Tòa án; Việc ra các quyết định về thi hành án; Việc rà soát, phân loại án có điều kiện, không điều kiện; Việc tổ chức thi hành án; Lập, bảo quản hồ sơ thi hành án; Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; Việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự, việc xác nhận kết quả thi hành án…

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch và phương thức làm việc, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu các đồng chí Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến những nội dung kiểm tra để thực hiện kiểm sát theo quy định. Thông qua hoạt động nghiên cứu hồ sơ, Đoàn kiểm sát sẽ trực tiếp tiến hành xác minh 15% trong tổng số án chưa có điều kiện thi hành án để tổng hợpđánh giá kết quả, tồn tại, vi phạm ban hành kết luận và kiến nghị (nếu có) trong tháng 7 năm 2020./.

Nguyễn Trường

Chuyên viên VKSND thị xã Phổ Yên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại