VKSND HUYỆN ĐỊNH HÓA KẾT HỢP KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ TRỰC TIẾP XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰTẠI 6 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN

5 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 của Viện KSND huyện Định Hóa, trong các ngày 27, 29/5/2020 và ngày 01/6/2020, Đoàn kiểm sát trực tiếp của Viện KSND huyện Định Hóa đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và kết hợp xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự lần lượt tại 06 xã trên địa bàn huyện Định Hóa gồm: Bình Thành, Điềm Mặc, Thanh Định, Bảo Linh, Quy Kỳ, Tân Thịnh.

55

Đoàn kiểm sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Điềm Mặc

Sau khi đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Định Hóa (Trưởng đoàn kiểm sát) thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và kết hợp xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại các xã, Chủ tịch UBND các xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và kết hợp xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại địa phương.Đoàn kiểm sát đã  tiến hành nghiên cứu sổ, các báo cáo, văn bản tài liệu và hồ sơ.

Qua các buổi kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND xã, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị được kiểm tra đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Định Hóa bàn giao, cụ thể: Công an xã đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng đối tượng bị án…Qua trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự hầu hết các trường hợp trên là án chưa có điều kiện thi hành do những người phải thi hành án: không có nghề nghiệp, làm mướn nhưng thu nhập không ổn định, hiện đã rời khỏi địa phương không rõ đi đâu làm gì; Về tài sản, người phải thi hành án: không có tài sản có giá trị để thi hành theo nội dung Bản án và Quyết định thi hành án, không ruộng đất sản xuất, sống phụ thuộc vào gia đình, người thân.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm sát đã phát hiện những vi phạm mang tính phổ biến ở cả 06 đơn vị UBND xã, cụ thể như: một số quyết định phân công người giám sát giáo dục đều ban hành trước thời điểm UBND xã nhận được hồ sơ từ cơ quan thi hành án dân sự huyện chuyển giao, vi phạm quy định điều 62, điều 63 Luật thi hành án hình sự 2010 hoặc bản tự kiểm điểm của bị án có vi phạm quy định khoản 4 điều 64 Luật thi hành án hình sự năm 2010 (hiện nay là khoản 6 điều 87 Luật thi hành án hình sự 2019).

Qua những thiếu sót nêu trên, Đoàn kiểm sát đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND và Công an cấp xã cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý, đồng thời còn giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, tránh trường hợp bị án coi thường pháp luật mà tái phạm vi phạm./.

                                       Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

Các Bài Viết Cùng Thể Loại