CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

3 Tháng Sáu, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 0095-KH/TU ngày 07/7/2019 của Thị ủy Phổ Yên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II. Sau thời gian chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn của Đảng. Được sự đồng ý của Thường trực và Ban thường vụ thị ủy, ngày 29/5/2020, Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Phổ Yênđã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yên cùng các đồng chí: Nguyễn Quang Dương – Trưởng ban tổ chức, Ngô Trung Đình – Trường ban dân vận, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy… và các đồng chí là lãnh đao Khối nội chính của thị xã.Chi bộ đã triệu tập 13 Đảng viên là Đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

469

Đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yên chúc mừng thành công Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong phần thảo luận các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực để bổ sung vào báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yênghi nhận và biểu dương những đóng góp của Chi bộ Viện kiểm sát trong nhiệm kỳ vừa qua đối với địa phương; tiếp tụcphát huy sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ban lãnh đạo cấp ủy, cơ quan; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng và các phòng ban, cơ quan UBND thị xã nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

470

Đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yên phát biểu tại Đại hội

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo, sau khi nghe trình bày và thông qua đề án nhân sự, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí. Trong đó đồng chí Vũ Xuân Hữu được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025.

471

Đồng chí Ngô Trung Đình –Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát

472

Các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Thị ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                                             Kim Cúc

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại