Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương hoàn thành công tác phúc tra, kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan THADS và ban hành Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác THADS

19 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định trực tiếp kiểm sát số 34/QĐ-VKSPL ngày 03/02/2020 của Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương, từ ngày 18/02/2020 đến ngày 30/03/2020 VKSND huyện Phú Lương tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong THADS, Phúc tra việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị của VKS năm 2019 tại Chi cục THADS Phú Lương.

Qua kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương xác định trong hoạt động tổ chức thi hành án dân sự của Chi cục còn một số hạn chế, thiếu sót trong các lĩnh vực như:  Vi phạm về việc không thông báo, chậm thông báo về thi hành án (04 việc); Vi phạm về thanh toán tiền, tài sản thi hành án (02 việc); Vi phạm trong việc không thông báo cho trại giam (04 việc); Vi phạm về thời hạn xác minh định kỳ điều kiện thi hành án (11 việc); Vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chấp hành viên (06 việc).

Trên cơ sở kết quả KSTT, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương  đã ban hành kiến nghị số 09/KN-VKSPL  ngày 06/4/2020,  yêu cầu Chi cục trưởng chi cục THADS huyện Phú Lương tổ chức chỉ đạo đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục không để vi phạm tương tự nêu trên xảy ra. Kiến nghị được Chi cục THADS chấp nhận, tiếp thu nghiêm túc./.

Ng. GiangVKS Phú Lương

Các Bài Viết Cùng Thể Loại