VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN thành phố Thái nguyên TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN

24 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTN ngày 13/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên.

Trong các ngày từ ngày 17/3/2020 đến ngày 19/3/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã mở 03 cuộc kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại 03 đơn vị UBND xã, phường trên địa bàn thành phố là: Xã Quyết Thắng, phường Cam Giá, phường Túc Duyên.

12

Qua kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Thái Nguyên bàn giao, cụ thể: UBND đã triển khai, tổ chức thực hiện Luật thi hành án hình sự năm 2019, các Kế hoạch, văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Cơ quan thi hành án hình sự cấp trên trong công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và thi hành các hình phạt khác, thường xuyên kiểm tra rà soát, theo dõi nắm bắt quản lý các bị án. Hồ sơ theo dõi, giám sát, giáo dục đối với các bị án, sổ theo dõi được thiết lập đầy đủ theo đúng quy định. Các bị án đã chấp hành xong hình phạt đều được hoàn tất thủ tục và chuyển giao hồ sơ cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Thái Nguyên để xem xét cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử tháchcủa án treo cho các bị án.

Bên cạnh những kết quả mà các đơn vị đã đạt được, thông qua công tác kiểm sát trực tiếpđã phát hiện tồn tại của UBND phường Cam Giá trong công tác phân công người trực tiếp giám sát với đối với bị án vi phạm quy định Điều 207 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Sau khi kiểm sát trực tiếp, đoàn sẽ ban hành kết luận và kiến nghị theo quy định./.

Người viết bài

      Nguyễn Đức Chiến

Các Bài Viết Cùng Thể Loại