VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

18 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Qua kiểm sát Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên phát hiện Tòa án nhân dân cùng cấp đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dẫn đến giải quyết vụ án không đúng quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định trên của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Nội dung vụ án:
Cụ Đỗ Văn H (sinh năm 1902, chết năm 1990) và cụ Phan Thị K (sinh năm 1902, chết năm 1995), nơi cư trú trước khi mất: Tổ 7, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Hai cụ sinh được 7 người con chung gồm: Ông Đỗ Trọng B (Đã hy sinh tại chiến trường miền Nam – Khi hy sinh chưa lập gia đình); ông Đỗ Đức Đ (Đã hy sinh tại Chiến trường miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ – Khi hy sinh chưa lập gia đình); ông Đỗ Bình M; bà Đỗ Thị N; bà Đỗ Thị Minh S; bà Đỗ Thị Bích L. Qúa trình chung sống, cụ H và cụ K tạo lập được khối tài sản chung là gồm 3.888 m2 đất (Trong đó: Đất thổ cư 3000 m2; Đất trồng cây lâu năm 888 m2), số thửa 123, tờ bản đồ số 3 và một ngôi nhà cấp 4, địa chỉ đất và nhà: Tổ 7, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Năm 1990 cụ H mất, đến năm 1995cụ K mất, hai cụ không để lại di chúc. Toàn bộ tài sản trên vẫn do ông M trực tiếp quản lý, trông nom. Các em gái ông M đều đã lấy chồng và định cư ở nơi khác.
Anh Võ Văn Th, Võ Quang V, Võ Trung D là những người hàng xóm có thửa đất liền kề với thửa đất số 123 nêu trên và đều đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn gốc đất là do nhận tặng cho quyền sử dụng đất của bố mẹ đẻ là ông Võ Văn H, bà Đặng Thị Ph theo hợp đồng tặng cho được UBND phường Phú Xá chứng thực ngày 29/11/2011. Ngoài ra anh V còn mua thêm đất nên diện tích đất của anh Vinh lớn hơn diện tích đất của các anh Th, anh D).
Năm 2016, anh Th, V, D cho máy móc đến san đất để xây dựng nhà trọ, công trình trên đất đã lấn chiếm sang phần diện tích đất của ông M. Ông M đã làm đơn gửi đến UBND phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đề nghị giải quyết nhiều lần nhưng không hòa giải được. Vì vậy, ông M đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên để giải quyết.
Tại quyết định số 42/2019/QĐST-DS ngày 29/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định: Công nhận sự thoả thuận của các đương sự: Ông M và anh Th, anh V, anh D xác định tổng diện tích đất của cụ H, cụ K để lại là thửa đất số 123 tờ bản đồ địa chính số 3 thuộc tổ 7 (nay đổi thành tổ 4), phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên) có diện tích 3.812,9m2, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông M và anh Th anh V, anh D thống nhất giải quyết phần diện tích đất đã bị lấn chiếm bằng việc anh Th, anh V, anh D trả tiền mặt cho ông M.
Cụ thể: Ông M giao cho anh Th được sử dụng: 189,1m2 đất đã lấn chiếm tại thửa 123 tờ bản đồ địa chính số 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên; Anh Th trả ông M 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Ông M giao cho anh D được sử dụng: 50,5m2 đất đã lấn chiếm tại thửa 123 tờ bản đồ địa chính số 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên; Anh D trả ông M 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Ông M giao cho anh V được sử dụng 882,4m2 đất đã lấn chiếm (Theo bản trích đo thể hiện 1.171,5m2 và được điều chỉnh lại cho phù hợp với thế đất diện tích anh V sử dụng là 882,4m2) tại thửa 123 tờ bản đồ địa chính số 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên; Anh V trả ông M 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng). Ông M, bà L và anh Th, anh V, anh D trực tiếp giao nhận đất theo bản vẽ cắm mốc thửa đất số 123 tờ bản đồ địa chính số 3 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên do Công ty TNHH Hà Nguyên Châu thực hiện ngày 28/11/2019…
Ngoài ra, quyết định của Tòa án còn nêu về án phí, quyền yêu cầu thi hành án của các đương sự.
Sau khi nghiên cứu quyết định nên trên thấy Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và vi phạm trong việc áp dụng pháp luật, cụ thể như sau:
Vi phạm trong việc thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án.
Hồ sơ thể hiện: Tại 02 giấy ủy quyền của bà Đỗ Thị Minh S và Đỗ Thị N đều được lập ngày 01/4/2016, có chứng thực của chủ tịch ủy bản nhân phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có nội dung “Tôi đồng ý để anh Đỗ Bình M đứng ra làm thủ tục giấy tờ đất do cha mẹ khai hoang để lại cho bốn anh em đồng sở hữu. Thửa đất tọa lạc tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Tờ bản đồ địa chính số 3, thửa số 123, diện tích…. Tôi nhất trí đề nghị chính quyền làm thủ tục giấy tờ cho bốn anh em đồng sở hữu”.
Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân xác định bà S, bà L tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bà S và bà L đều có bản tự khai trong hồ sơ, không có lời khai của bà N. Tại đơn xin xét xử vắng mặt của bà S thể hiện nội dung “ Tôi đồng ý theo yêu cầu khởi kiện của anh trai tôi là Đỗ Bình M và yêu cầu ông Th, ông D và ông V phải trả lại cho gia đình chúng tôi toàn bộ diện tích đất lấn chiếm nêu trên”. Bà L tham gia phiên Tòa thể quan điểm nhất trí với thỏa thuận của ông M tại phiên tòa. Tại phiên tòa, ông M, bà L và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông M đều cho rằng bà N, bà S đã ủy quyền toàn bộ cho ông M tham gia giải quyết vụ án tại Tòa án nên ông M có toàn quyền quyết định.
Ngày 04/12/2019, ông M và bà S có đơn không chấp nhận hòa giải thành với lý do: “Ông M đã đồng ý nhưng sau đó các em các cháu của ông M là những người liên quan trong vụ án không nhất trí vì yêu cầu trả đất chứ không được nhận tiền. Bản thân ông M không có quyền quyết định, nên đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên hủy kết quả hòa giải thành buộc bị đơn phải trả lại toàn bộ diện tích đất đã lấn chiếm”.
Xét thấy: Đối với nội dung ủy quyền ngày 01/4/2016 của bà N, bà S và tại đơn xin xét xử vắng mặt của bà S đều thể hiện nội dung ủy quyền cho ông M làm các thủ tục giấy tờ về đất và đòi đất. Không có nội dung thể hiện việc bà N, bà S ủy quyền cho ông M khởi kiện vụ án tại tòa án và tham gia tố tụng tố tụng với tư cách là người đại diện. Việc bà N, bà S ủy quyền cho ông M tham gia giao dịch dân sự trước thời điểm ông M khởi kiện và không đồng nhất với việc ủy quyền cho ông M đại diện tham gia tố tụng dân sự cho bà N, bà S. Mặt khác, thời hạn ủy quyền của bà N, bà S đối với ông M đã hết theo quy định tại Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015. Nhưng quá trình giải quyết vụ án Tòa án không triệu tập, lấy lời khai của bà N là là vi phạm quy định tại Điều 97 Bộ luật Tố dụng Dân sự.
Vi phạm trong pháp luật tố tụng dân sự.
Trong vụ án này ông M tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn, bà N, bà S, bà L tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bà N và bà S không ủy quyền cho ông M tham gia tố tụng và không ủy quyền cho ông M trong việc định đoạt phần tài sản mà mình được hưởng. Tuy nhiên việc Tòa án cho rằng ông M là người đại diện cho bà N và bà S và công nhận việc ông M thỏa thuận với bị đơn đã xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà N, bà S. Ngoài ra, việc Tòa án công nhận sự thỏa thuận của nguyên đơn và bị đơn mà không có sự nhất trí bằng văn bản của bà N, bà S làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án, vi phạm quy định tại Điều 85, 86, 212 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Vi phạm trên của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên là vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.
Vì vậy, để đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hướng hủy toàn bộ Quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêutrên của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đinh Lý – VKSND TP Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại