VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SÁT ĐỂ HẠN CHẾ VIỆC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG GIỮA CÁC CƠ QUAN TỐ TỤNG

16 Tháng Ba, 2020 Bài viết nổi bật

Trong những năm gần đây, tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng Phú Bình có chiều hướng giảm theo từng năm và trong năm 2019 không có án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng. Có được kết quả trên cho thấy việc phối hợp giữa các cơ quan tố tụng huyện Phú Bình ngày càng tốt hơn. Để nâng cao chất lượng giải quyết án, hạn chế tình trạng hồ sơ vụ án hình sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã đưa ra một số giải pháp:

– Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung phải được đặc biệt quan tâm. Đối với Kiểm sát viên để án trả điều tra bổ sung phải kiểm tra làm rõ nguyên nhân và kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, Trong công tác giải quyết tin báo phối hợp cùng với Cơ quan điều tra làm tốt việc nắm, phân loại xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Những nguồn tin nào có dấu hiệu liên quan đến tội phạm phải được điều tra xác minh kịp thời, nếu có đủ căn cứ thì khởi tố xử lý. Làm tốt công tác này sẽ hạn chế được các vụ án khởi tố nhưng chứng cứ chứng minh tội phạm yếu phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.Thực hiện đúng Quy chế kiểm sát điều tra ngay sau khi khởi tố vụ án. Kiểm sát viên được phân công kiểm sát điều tra phải bám sát tiến độ điều tra của Cơ quan điều tra, có yêu cầu điều tra ngay sau khi phê chuẩn và kịp thời đề ra yêu cầu điều tra xác hợp với từng giai đoạn điều tra, phải kiểm tra thường xuyên việc Điều tra viên thực hiện các yêu cầu đó để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra. Phải chủ động phối hợp cùng Điều tra viên thực hiện việc hỏi cung bị can, ghi lời khai người bị hại, nhân chứng…Trước khi vụ án kết thúc Kiểm sát viên cùng hợp với Điều tra viên thực hiện buổi hỏi cung tổng hợp để nắm chắc nội dung vụ án, hành vi thực hiện tội phạm và thái độ, trạng thái tâm lý của bị can; rà soát lại toàn bộ chứng cứ buộc tội, gỡ tội, tăng nặng, giảm nhẹ và trách nhiệm bồi thường của bị can, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan…  Đối với công tác xét xử các Kiểm sát viên sau khi báo cáo truy tố phải chuẩn bị hồ sơ xét xử. Trong đó phải dự thảo luận tội, có kế hoạch tham gia xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa cũng như dự kiến các câu hỏi, những vấn đề cần tranh luận và các tình tiết có thể phát sinh tại phiên Tòa. Làm tốt công tác này Kiểm sát viên sẽ tạo được thế chủ động khi tham gia thực hành quyền công tố tại phiên tòa, bảo vệ được cáo trạng, hạn chế  việc Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung.Tổ chức thường xuyên việc rút kinh nghiệm trong việc án trả điều tra bổ sung để tránh lập đi lập lại các sai sót thường gặp trong quá trình tố tụng và nâng cao trách nhiệm của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán trong quá trình thực thi nhiệm vụ được phân công. Nếu các nội dung chưa giải quyết dứt điểm thì các cơ quan tố tụng hop bàn và cùng khắc phục. Tăng cường việc kiểm tra của Lãnh đạo với các Kiểm sát viên. Kiểm sát viên phải bám sát tiến độ điều tra vụ án, kịp thời nêu những yêu cầu điều tra để Điều tra viên thực hiện. Hàng tuần, Lãnh đạo đơn vị kiểm tra tiến độ giải quyết vụ án của Kiểm sát viên, cùng Kiểm sát viên xem xét những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình điều tra để có hướng giải quyết, tránh tình trạng giao khoán cho Kiểm sát viên.

116

(Tập thể lãnh đạo viện nghe báo cáo án)

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong việc thực hiện quy chế nghiệp vụ của ngành, quy chế Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, quy chế Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự; Kiểm sát chặt chẽ việc lập hồ sơ theo quy định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đối với từng Kiểm sát viên khi phân công thụ lý án.Trong quá trình kiểm sát điều tra, trước hết, Kiểm sát viên phải gương mẫu nghiêm chỉnh chấp hành các thủ tục tố tụng, đồng thời thường xuyên kiểm sát việc chấp hành các thủ tục tố tụng trong các hành vi và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, đảm bảo các thời hạn tố tụng có căn cứ và đúng pháp luật.  Trước khi lập cáo trạng truy tố bị can ra tòa để xét xử, Viện kiểm sát phải đảm bảo đủ căn cứ để kết tội bị can, vụ án đã điều tra đầy đủ không bỏ lọt hành vi phạm tội, người phạm tội, đảm bảo hồ sơ vụ án được lập theo đúng quy định của pháp luật, không vi phạm thủ tục tố tụng. – Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra cần thống nhất trong việc đánh giá chứng cứ, nhất là độ tin cậy và tính đầy đủ của chứng cứ cũng như việc áp dụng pháp luật để ra các quyết định tố tụng về vụ án. Từ đó các cơ quan huyện Phú Bình hạn chế được án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng./.

                                              Lê Trung Kiên – Viện trưởng VKS Phú Bình

Các Bài Viết Cùng Thể Loại