PHÒNG 1: KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM TẠI PHÒNG CẢNH SÁT ĐIỀU TRATỘI PHẠM VỀ MA TÚY CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

11 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, ngày 04/3/2020, Phòng 1- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Thái Nguyên (PC 04). Dự và chỉ đạo cuộc kiểm sát trực tiếp có đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh: Việc kiểm sát trực tiếp là hoạt động thường kỳ của Viện kiểm sát đối với Cơ quan điều tra ngang cấp nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua việc kiểm sát trực tiếp đối với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc, đề ra các giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Kiểm sát trực tiếp là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm để công tác phối hợp giữa hai đơn vị tiếp tục được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Sau thời gian làm việc đầy trách nhiệm và khẩn trương, ngày 06/3/2020, Phòng 1 đã thống nhất nội dung biên bản kiểm sát và trình Lãnh đạo Viện ký ban hành kết luận kiểm sát trực tiếp theo quy định./.

226

Ảnh: Toàn cảnh buổi công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp  

Hoàng Tố Uyên – Phòng 1

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại