Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

5 Tháng Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 30/01/2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Hường, Bí thư Chi bộ; Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ; các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Thị Bích Hường thông qua báo cáo tổng kết thực hiện cam kết trách nhiệm năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua dự thảo cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và công đoàn năm 2020.

198

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ban chấp hành công đoàn và trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức số: 01/NQ-CĐ ngày 20/01/2019. Về cơ bản Ban Chấp hành Công đoàn và chính quyền đã thực hiện tốt các nội dung, như: Lãnh đạo Viện đã cùng với Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức trong đơn vị tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2019; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan, vướng mắc đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị; Lãnh đạo viện đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, thời gian cho công đoàn hoạt động; thường xuyên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong toàn đơn vị đạt kết quả tốt; triển khai quán triệt, học tập, các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng, đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, từ đó đã động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của cán bộ, công chức và người lao động cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị.

Tại hội nghị trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, đã tổ chức ký kết cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong năm 2020.Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức và người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020./.

Người viết bài: Lã Thị Tiến

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại