VKSND huyện Đại Từ: Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ Công an huyện Đại Từ

25 Tháng Mười Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 12/11/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đã trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đại Từ (thời điểm từ 01/04/2019 đến 30/10/2019) theo Quyết định số 95/QĐ-VKSĐT và Kế hoạch số 96/KH-VKSĐT ngày 06/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghe lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Đại Từ báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại thời điểm điểm tiến hành kiểm sát. Qua kiểm sát trực tiếp hồ sơ, sổ sách tài liệu liên quan và việc thực hiện các chế độ như thăm gặp, gửi nhận quà, khám chữa bệnh, chế độ ăn mặc…, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Đại Từ cơ bản đã lập đầy đủ hồ sơ và cập nhật kịp thời các loại sổ sách theo dõi; thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, đặc biệt là các chế độ nhân dịp lễ.

21

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đã ban hành Kết luận số 97/ KL-VKSĐT ngày 20/11/2019 và kiến nghị khắc phục một số vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ của Công an huyện Đại Từ.  Lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Đại Từ đã chấp nhận, tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát và cam kết khắc phục những vi phạm được chỉ ra, đảm bảo thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam đúng quy định và đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

Người viết: Dương Thị Khánh Ly.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại