HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC HỎI CUNG BỊ CAN CỦA KIỂM SÁT VIÊN THQCT, KSĐT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ”

15 Tháng Mười Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp số 89-CTr/BCĐCCTP ngày 07/02/2018; Kết luận số 105/KL-BCĐ ngày 05/9/2018 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên về việc giao cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên hàng năm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác hỏi cung bị can của kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự”. Ngày 11/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chuyên đề theo hình thức trực tuyến từ trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyến đến 09 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh.

42

Đ/c Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng 1 trình bày báo cáo sơ kết thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác hỏi cung bị can của kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự”, Báo cáo sơ kết đã đánh giá một cách khách quan thực trạng tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề, kết quả thực tiễn đạt được qua 01 năm thực hiện chuyên đề ở Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên, trong đó có những chuyển biến nổi bật là: 100% các đơn vị đã thiết lập sổ đăng ký theo dõi quản lý việc KSV phối hợp cùng ĐTV hỏi cung bị can trong giai đoạn điều tra, phúc cung bị can trong giai đoạn truy tố từ đó đã phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo đơn vị. KSV đã tiến hành trực tiếp hỏi người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 08 trường hợp, trước khi đề xuất Lãnh đạo viện phê chuẩn Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp của CQĐT nhằm đảm bảo tính có căn cứ đúng pháp luật (trước khi chưa thực hiện chuyên đề Kiểm sát viên không trực tiếp hỏi trường hợp nào). Số lượng các trường hợp Kiểm sát viên tham gia cùng Điều tra viên hỏi cung bị can, trước khi đề xuất Lãnh đạo viện phê chuẩn quyết định khởi tố của CQĐT tăng cao rõ rệt so với thời điểm trước khi thực hiện chuyên đề (năm 2019: 83 trường hợp, năm 2018: 43). Trong giai đoạn truy tố, so với những năm trước khi chưa triển khai thực hiện chuyên đề thì tỷ lệ số vụ án KSV độc lập hỏi cung bị can đạt tỷ lệ cao (99%), số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các CQTHTT tuy vẫn còn nhưng đã giảm rõ rệt (tỷ lệ < 1 % ), trong năm toàn tỉnh không có án truy tố oan, sai, bỏ lọt tội phạm, Tòa án xử khác khoản, tội danh với Cáo trạng truy tố, hoặc Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Báo cáo sơ kết cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân đồng thời đưa ra những giải pháp và kiến nghị để KSV thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, các Chỉ thị số 04/CT-VKSTC và số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao nhằm đáp ứng được với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị cũng được nghe các các tham luận do 03 đơn vị cấp huyện trình bày (TP Thái Nguyên, huyện Phú Bình, Định Hóa) và tiến hành thảo luận một số kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực tiễn tại các đơn vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương những đóng góp quan trọng của Phòng 1- VKSND tỉnh trong việc phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy để xây dựng và hoàn thiện sơ kết chuyên đề. Đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu trên cơ sở nội dung chuyên đề đã được Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh ban hành, và báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện chuyên đề, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu để áp dụng thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ đặc biệt là trong công tác phối hợp hỏi cung, phúc cung bị can. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát các huyện, thành phố, thị xã và Trưởng phòng 1, 2- VKSND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Kiểm sát viên thực hiện đúng Chỉ thị số 06 ngày 06/12/2013, Chỉ thị số 04 ngày 10/7/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao; Công văn số 381/CV-VKS ngày 14/5/2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên; thực hiện việc hỏi cung đối với 100% bị can trong mỗi giai đoạn tố tụng nhằm đảm bảo việc khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần quan trọng vào công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay./.

          Nguyễn Thanh Hiếu – Phòng 1

Các Bài Viết Cùng Thể Loại