Phòng 12: Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

11 Tháng Mười Một, 2019 Trao Đổi Pháp Luật

Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáotrong hoạt động tư pháp của VKSND cấp huyện (thời điểm từ 01/6/2019 đến 30/9/2019), Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thấy còn một số tồn tại, vi phạm cần rút kinh nghiệm, cụ thể:

  1. Việc sử dụng biểu mẫu khi kiểm sát trực tiếp: Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp số 250/KL-VKSPY ngày 16/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên còn nhiều sai sót, cụ thể: mục I (Tình hình chung) dùng chữ in thường, mục II (KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO) dùng chữ in hoa, mục III (Kết luận) dùng chữ in thường, mục IV (KIẾN NGHỊ) lại dùng chữ in hoa. Kết luận không có mục nhận xét đánh giá, không thực hiện các bố cục theo mẫu dẫn đến không đánh giá cụ thể kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Việc sử dụng phông chữ không nhất quán và bố cục văn bản như nêu trên là vi phạm quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND (Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-VKSTC ngày 01/7/2016 của Viện trưởng VKSNDTC) và vi phạm điểm đ, khoản 4, Điều 18 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện KSND Tối cao) quy định: “Việc ban hành các văn bản trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và hoạt động kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị phải theo mẫu do Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định”. Biểu mẫu Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, VKSNDTC ban hành tại hướng dẫn số 2071/VKSNDTC-VP ngày 08/6/2017 của VKSND tối cao.
  2. Việc áp dụng biện pháp trực tiếp kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSSC-KN ngày 15/5/2019, trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công và ban hành Kết luận số 01/KL-VKSSC ngày 24/5/2019 xác định: Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công không có tồn tại, hạn chế, vi phạm. Việc áp dụng biện pháp kiểm sát trực tiếp như nêu trên của VKSND thành phố Sông Công là thực hiện chưa đúng khoản 4, Điều 15, Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáovà khoản 1, 2 Điều 30, Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSNDTC ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, quy định:

“1. Viện kiểm sát áp dụng biện pháp trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các trường hợp sau:

  1. a) Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo và qua nghiên cứu nội dung đơn phát hiện dấu hiệu vi phạm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
  2. b) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo;
  3. c) Khi nhận được văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và có căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  4. Biện pháp trực tiếp kiểm sát được áp dụng trong tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, đối với từng vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một thời điểm nhất định”.
  5. Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKSĐH ngày 22/8/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giải quyết khiếu nại của Giang Ngọc Anh (sinh năm 1991, trú tại xóm Trung Việt, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa), khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 03 ngày 12/8/2019 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại chủ yếu liệt kê các sự kiện, thời gian ban hành các văn bản tố tụng, văn bản giải quyết khiếu nại. Tóm tắt nội dung khiếu nại hết sức sơ sài, không nêu kết quả nghiên cứu, nhận định, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về các nội dung khiếu nại để đánh giá khiếu nại đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ để từ đó chấp nhận hay bác bỏ khiếu nại, dẫn đến Quyết định giải quyết khiếu nại mang tính hình thức, thiếu thuyết phục.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáotrong hoạt động tư pháp, Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đến VKSND cấp huyệnbiết, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới làm tốt hơn công tác này.

Phòng 12 – VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI  “CHỨA CHẤP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 256 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015. (Tháng Ba 31, 2020)

BỊ CAN PHẠM TỘI THEO KHOẢN NÀO CỦA ĐIỀU 249 BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Tháng Ba 20, 2020)

NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ THỰC TIỄN VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG NHÓM TỘI PHẠM VỀ MA TÚY THEO QUY ĐỊNH CỦA BLHS NĂM 2015. (Tháng Hai 17, 2020)

PHÒNG 9 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP (Tháng Mười Một 12, 2019)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ BỊ TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM DO THIẾU SÓT TRONG QUÁ TRÌNH THU THẬP CHỨNG CỨ (Tháng Mười Một 12, 2019)

HÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ BỊ TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM  DO VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG THỦ TỤC TỐ TỤNG (Tháng Mười Một 12, 2019)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP TÀI SẢN TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN” BỊ TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM  ĐỂ GIẢI QUYẾT LẠI (Tháng Mười Một 12, 2019)

XÓA ÁN TÍCH, THỜI GIAN ĐỂ XÓA ÁN TÍCH VÀ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (Tháng Mười Một 11, 2019)