VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH kiỂM TRA TOÀN DIỆN CÔNG TÁC NĂM 2019

6 Tháng Mười Một, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 47/KH-VKS ngày 21/01/2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về kiểm tra toàn diện công tác năm 2019; VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành các quyết định kiểm tra tại tất cả các VKSND cấp huyện và 07 phòng nghiệp vụ VKS tỉnh. Bắt đầu từ ngày 16/10/2019, đoàn kiểm tra do các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị; dự kiến chương trình kết thúc vào ngày 13/11/2019. Đáng chú ý, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 01; tại các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, Đoàn kiểm tra tiến hành theo hình thức kiểm tra chéo.

38

Đồng chí Phùng Đức Tiến –Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên sơ bộ kết luận kết quả kiểm tra tại VKSND thành phố Thái Nguyên

39

Đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt chương trình kiểm tra tại Phòng 12 VKSND tỉnh

Đoàn kiểm tra làm việc nghe báo cáo tại các đơn vị được kiểm tra, kiểm tra hồ sơ, tài liệu toàn diện các khâu công tác theo từng lĩnh vực chuyên môn và theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra bên cạnh việc kiểm tra tài liệu, phát hiện chỉ ra những tồn tại, vi phạm trong thực hiện công tác kiểm sát còn kết hợp hướng dẫn cụ thể các kỹ năng giúp các đồng chí trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đoàn tiến hành kiểm tra tại đơn vị kéo dài không quá 2 ngày và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

Đoàn đã thông qua biên bản kiểm tra đối với các đơn vị và dự thảo Kết luận kiểm tra trong thời gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra sẽ thông báo Kết luận tại các đơn vị theo Kế hoạch./.

Người viết: Nguyễn Anh – VPTH

Các Bài Viết Cùng Thể Loại