HỘI NGHỊ TẬP HUẤN Nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019

27 Tháng Mười, 2019 Uncategorized

Thực hiện kế hoạch số 60/KH-VKSTC ngày 10/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019, ngày 24/10/2019 Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Hội nghị tâp huấn thức trực tuyến tại điểm cầu chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các điểm cầu của Viện kiểm sát tỉnh và 09 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành, thị xã, tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng, đồng chí Phó Cục trưởng và  trưởng phòng nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên; tập thể, lãnh đạo phòng kiểm sát thi hành án dân sự; các đồng chí Trưởng phòng 7, 8, 9, 10, 12; tại điểm cầu 9 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có Lãnh đạo viện, các cán bộ, Kiểm sát viên cùng đại diện lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (vụ 11), Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt 04 chuyên đề gồm: (1) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; (2) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án; (3) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; (4) Giải đáp khó khăn, vưỡng mắc về nhận thức áp dụng pháp luật.

Hội nghị được nghe đại diện một số Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh phát biểu tham luận tập trung vào các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra những giải pháp tháo gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát. Ý kiến phát biểu của đồng chí Phó viện trưởng VKSND tối cao, của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng Cục Thi hành án về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát thi hành án trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

                                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phòng 11

Các Bài Viết Cùng Thể Loại