THANH TRA VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH THANH TRA HÀNH CHÍNH TẠI VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

2 Tháng Mười, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 18/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết định số 242/QĐ-VKS-Ttra ngày 13/8/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc Thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 27/8/2019, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Đoàn thực hiện thanh tra tại VKSND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về: Việc chấp hành pháp luật và quy định của ngành về quản lý, sử dụng công chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công chức, người lao động; việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Sau thanh tra, Đoàn ghi nhận nhiều ưu điểm và một số tồn tại trong lĩnh vực thanh tra.

9

Đ/c Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tiếp đó, ngày 26/9/2019, Đoàn thanh tra tiến hành công bố, niêm yết Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Phú Lương. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể Lãnh đạo, cán bộ, KSV VKSND huyện Phú Lương.
Sau khi nghe đồng chí Đỗ Quang Chung – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đồng chí Đinh Văn Trọng, Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương thay mặt đơn vị đã tiếp thu, nhất trí đối với những tồn tại, vi phạm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục toàn bộ vi phạm.
Kết thúc buổi công bố, VKSND huyện Phú Lương, đã tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định./.

Tin: Trần T. Quỳnh Anh –Thanh tra VKSND tỉnh

Các Bài Viết Cùng Thể Loại