Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên thực hiện chức năng kiểm sát tiêu hủy vật chứng, tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên

19 Tháng Chín, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Kiểm sát tiêu hủy vật chứng, tài sản trong các vụ án hình sự là một trong những nhiệm vụ của khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự, để đảm bảo các Quyết định, Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh và đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Căn cứ Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản số 08/QĐ-CCTHADS ngày 12/9/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, ngày 13/9/2019 Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên đã tiến hành tổ chức việc tủy hủy vật chứng, tài sản thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã phân công Kiểm sát viên tham gia kiểm sát hoạt động của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án theo quy định.

Vật chứng, tài sản thuộc diện tiêu hủy theo Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại, toàn bộ số vật chứng đều đúng về số lượng cũng như chủng loại tại các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án và phiếu xuất kho của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên. Số vật chứng trên được tiêu hủy bằng cách dùng lửa để đốt cháy và làm biến dạng so với ban đầu, không còn tính năng và giá trị sử dụng.
Qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên nhận thấy quá trình tiêu hủy vật chứng, tài sản trong những vụ án hình sự có sự tham gia của cơ quan chuyên môn (Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Phổ Yên), việc tiêu hủy được Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên tiến hành theo đúng thủ tục, trình tự pháp luật quy định, đảm bảo an toàn./.

Nguyễn Thị Nhung

Các Bài Viết Cùng Thể Loại