Rút kinh nghiệm qua vụ án: “Ly hôn, nuôi con chung và chia tài sản” bị cấp phúc thẩm xử hủy Bản án sơ thẩm để giải quyết lại

16 Tháng Chín, 2019 Trao Đổi Pháp Luật

Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm vụ án: “Ly hôn, nuôi con chung và chia tài sản”, giữa:
Nguyên đơn: Chị Mai Thị Hoa, sinh năm 1975.
Bị đơn: Anh Đỗ Chí Hiếu, sinh năm 1973,
Đều cùng địa chỉ: Tổ 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Do Tòa án nhân dân thành phố Thái nguyên giải quyết tại Bản án sơ thẩm số 33/2019/HNGĐ-ST ngày 17/5/2019, bị Tòa án cấp phúc thẩm xử hủy Bản án sơ thẩm để giải quyết lại.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông báo rút kinh nghiệm đến Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị, thành phố nắm được vi phạm dẫn đến phải hủy Bản án sơ thẩm như sau:
– Về nội dung vụ án: Nguyên đơn chị Mai Thị Hoa khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết cho chị ly hôn anh Đỗ Chí Hiếu và giải quyết quan hệ con chung, tài sản chung giữa chị và anh Hiếu.
– Quá trình giải quyết vụ án: Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/HNGĐ-ST ngày 17/5/2019 của Toà án nhân dân thành phố Thái nguyên đã tuyên xử giải quyết các yêu cầu khởi kiện của chị Mai Thị Hoa.
Sau khi xét xử sơ thẩm, chị Mai Thị Hoa (nguyên đơn) kháng cáo về phần tài sản; ông Đỗ Bình Mình (người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) có đơn kháng cáo về phần tài sản; anh Đỗ Chí Hiếu (bị đơn) kháng cáo về cấp dưỡng nuôi con chung và tài sản chung.
Ngày 27/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 23/2019/HNGĐ-PT ngày 27/8/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết định:
Căn cứ khoản 3 Điều 308 và Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Chấp nhận đơn kháng cáo của Nguyên đơn chị Mai Thị Hoa; bị đơn anh Đỗ Chí Hiếu và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Đỗ Bình Minh.
Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 33/2019/HNGĐ-ST ngày 15/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên và chuyển hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm.
Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí dân sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.
* Những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong vụ án này là:
Theo hồ sơ vụ án thể hiện: Ngày 19/4/2018, Tòa án thành phố Thái nguyên tiếp nhận và thụ lý đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết: “Tranh chấp ly hôn, nuôi con chung và chia tài sản chung” giữa Nguyên đơn là anh Đỗ Chí Hiếu, Bị đơn là chị Mai Thị Hoa. Vụ án đã có quyết định phân công Thẩm phán Đồng Huy Hưởng thụ lý giải quyết. Ngày 16/11/2018, Hội đồng xét xử sơ thẩm do thẩm phán Đồng Huy Hưởng chủ tọa cùng 02 Hội thẩm nhân dân trong đó có ông Trần Trọng Tú đã ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án do anh Hiếu rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan rút toàn bộ yêu cầu độc lập.
Đến ngày 05/12/2018, chị Mai Thị Hoa đến Tòa án thành phố Thái nguyên để nộp đơn khởi kiện yêu cầu xin ly hôn với anh Đỗ Chí Hiếu, được Tòa án thành phố Thái nguyên thụ lý giải quyết và đã đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 17/5/2019. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử vẫn do Thẩm phán Đồng Huy Hưởng cùng 1 trong 2 Hội thẩm nhân dân là ông Trần Trọng Tú tiếp tục tiến hành giải quyết và ra Bản án sơ thẩm số 33 ngày 17/5/2019.
Như vậy, Bản án số 33 ngày 17/5/2019 của Tòa án thành phố Thái nguyên đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại khoản 3 Điều 53 Bộ luật Tố tụng dân sự. Lẽ ra trong trường hợp này, thẩm phán Đồng Huy Hưởng và Hội thẩm nhân dân Trần Trọng Tú phải từ chối tiến hành tố tụng hoặc bị thay đổi, vì họ đã ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, thì mới phù hợp với quy định nêu trên.
Cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Bản án đã bị các đương sự trong vụ án kháng cáo vì cho rằng quyết định tuyên xử tại Bản án đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Vì vậy, Tòa án cấp phúc thẩm xét xử tuyên hủy Bản án sơ thẩm, để giao cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo thủ tục chung.
Trong vụ án này, KSV tiến hành tố tụng kiểm sát việc giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm đã không phát hiện được vi phạm nêu trên của Tòa án cấp sơ thẩm, để thực hiện quyền yêu cầu, Kiến nghị, Kháng nghị phù hợp trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án là còn thiếu sót, hạn chế. Phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái nguyên thông qua chức năng kiểm sát bản án không thể phát hiện được vi phạm nêu trên để kháng nghị theo thẩm quyền.
Vậy, Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông báo đến các Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu và rút kinh nghiệm chung, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự./.

P9 – Đ.T.T.T

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI  “CHỨA CHẤP VIỆC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 256 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015. (Tháng Ba 31, 2020)

BỊ CAN PHẠM TỘI THEO KHOẢN NÀO CỦA ĐIỀU 249 BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Tháng Ba 20, 2020)

NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ THỰC TIỄN VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG NHÓM TỘI PHẠM VỀ MA TÚY THEO QUY ĐỊNH CỦA BLHS NĂM 2015. (Tháng Hai 17, 2020)

PHÒNG 9 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP (Tháng Mười Một 12, 2019)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ BỊ TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM DO THIẾU SÓT TRONG QUÁ TRÌNH THU THẬP CHỨNG CỨ (Tháng Mười Một 12, 2019)

HÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ BỊ TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM  DO VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG THỦ TỤC TỐ TỤNG (Tháng Mười Một 12, 2019)

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ “TRANH CHẤP TÀI SẢN TRONG HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN” BỊ TÒA ÁN CẤP PHÚC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM  ĐỂ GIẢI QUYẾT LẠI (Tháng Mười Một 12, 2019)

XÓA ÁN TÍCH, THỜI GIAN ĐỂ XÓA ÁN TÍCH VÀ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC XÓA ÁN TÍCH THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 (Tháng Mười Một 11, 2019)