Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm tốt công tác tham mưu về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa

12 Tháng Chín, 2019 Bài viết nổi bật, Đoàn thanh niên

“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” là một trong những khẩu hiệu trong phong trào hành động cách mạng của Chi đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường”; “Chống rác thải nhựa” do Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, được sự gợi ý của đồng chí Thủ trưởng cơ quan, Chi đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh mạnh dạn đề xuất việc sử dụng bình thủy tinh đựng nước tại các cuộc họp, hội nghị của cơ quan thay thế chai nhựa đựng nước đang dùng. Đồng thời, Chi đoàn cũng đảm nhiệm phần việc phục vụ nước tại các cuộc họp, hội nghị được tổ chức tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, nhằm tạo nguồn quỹ cho các hoạt động của Chi đoàn.

159

Hội nghị giao ban nội bộ trực tuyến Viện kiểm sát hai cấp tháng 9/2019  bắt đầu sử dụng bình thủy tinh đựng nước thay thế chai nhựa dùng một lần

Việc làm này không những nhận được sự đánh giá cao của tập thể Lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các đơn vị, mà còn dần nâng cao nhận thức về việc sử dụng các sản phẩm dễ tiêu hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường trong đoàn viên thanh niên; qua đó, giảm thiểu rác thải nhựa, cùng chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp./.

Tin, bài: Hoàng Anh- VTPH- VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại