VIỆN KSND HUYỆN VÕ NHAI: PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆNKIẾN NGHỊ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÙNG CẤP

5 Tháng Tám, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Năm 2018, qua trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai đã ban hành Kiến nghị số 350/KN-VKS ngày 28/5/2018 và Kiến nghị số 02/KN-VKS ngày 31/8/2018 đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai.

Nhằm đảm bảo kiến nghị của Viện kiểm sát được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, ngày 30/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai.

117

Đ/c Vũ Thành Trung – Phó Viện trưởng VKSND huyện Võ Nhai  công bố Quyết định phúc tra

Qua phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai nhận thấy Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã nghiêm túc thực hiện những nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát, không có tồn tại vi phạm tiếp diễn.

Trên cơ sở kết quả phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai đã ban hành Kết luận, yêu cầu Chi cục Thi hành án cùng cấp tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được theo quy định của pháp luật./.

Đặng Văn Hoàng – VKSND huyện Võ Nhai

Các Bài Viết Cùng Thể Loại