VKSND HUYỆN ĐỒNG HỶ TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN HUYỆN ĐỒNG HỶ

30 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ. Ngày 23 tháng 7 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đồng Hỷ.

Đoàn công tác của Viện kiểm sát do đồng chí Ngô Xuân Thành – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, tham gia đoàn còn có các đồng chí Kiểm sát viên, Chuyên viên – Viện KSND huyện Đồng Hỷ.

Sau khi đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát công bố quyết định kiểm sát trực tiếp, đồng chí Trần Văn Lịch – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự – Công an huyện Đồng Hỷ báo cáo kết quả tình hình công tác, việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Đồng Hỷ, thời điểm từ ngày 01/8/2018 đến ngày 30/6/2019, Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án hình sự của đơn vị.

113

Qua buổi kiểm sát đoàn đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đồng Hỷ đã đạt được trong thời gian qua, Công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đồng Hỷ đã tuân theo các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Việc triệu tập người bị kết án và việc ra quyết định đưa người chấp hành án đi chấp hành án được đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo không có trường hợp nào quá hạn, phải áp giải thi hành án. Việc lập hồ sơ thi hành án để chuyển giao cho UBND xã thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ đã được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hệ thống hồ sơ, sổ sách và các tài liệu khác liên quan đến công tác thi hành án hình sự được thiết lập đầy đủ.

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện KSND huyện Đồng Hỷ đã công bố biên bản làm việc và dự kiến ban hành kết luận trong tháng 7 gửi đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đồng Hỷ để bảo đảm công tác thi hành án hình sự của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Đồng Hỷ được tuân thủ thống nhất./.

Người viết bài : Tô Hồng Trường

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại