VKSND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁTCƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

30 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 25/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/5/2018 đến ngày 30/6/2019.

112

Toàn cảnh buổi làm việc

30Thông qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên nhận thấy Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã thực hiệntốt công tác thi hành án hình sự như: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác thi hành án hình sự đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và Công an cấp xã; định kỳ kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện công tác thiết lập hệ thống hồ sơ, sổ sách, tiếp nhận và quản lý các đối tượng thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, cảnh cáo, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành biện pháp tư pháp, hoãn, tạm đình chỉ, tha tù trước thời hạn. Sau khi tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án do Tòa án chuyển đến, Cơ quan thi hành án hình sự đều cho triệu tập các bị án đến để ấn định thời gian chấp hành án, viết bản cam kết chấp hành án, thiết lập hồ sơ, vào sổ theo dõi và chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát, giáo dục bị án theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Đối với những trường hợp sắp hết thời gian thử thách của án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, Cơ quan thi hành án hình sự cơ bản đều có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và bàn giao hồ sơ về Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố để xem xét cấp giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt….

Tuy nhiên, bên cạnh đó trong thời điểm kiểm sát, cơ quan Thi hành án hình sự công an TP Thái Nguyên còn để xảy ra thiếu sót, vi phạm đó là: Có 01 trường hợp người chấp hành án treo đã chấp hành xong thời gian thử thách nhưng Ủy ban nhân dân phường chậm chuyển hồ sơ đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố để xem xét cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách (chậm 02 tháng). Để xảy ra vi phạm nêu trên một phần là do công tác chỉ đạo, kiểm tra của Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Thái Nguyên có lúc, có việc còn chưa kịp thời, sâu sát.

Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm theo quy định.

Đinh Lý – VKSND TP Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại