Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cục THA dân sự tỉnh Thái Nguyên

16 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 với nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản và kiểm sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”. Ngày 24/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 93 và Kế hoạch số 94 về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên (thời điểm kiểm sát từ 01/6/2018 đến 31/5/2019).

Ngày 12/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, dự và chỉ đạo buổi làm việc có đ/c Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát; đ/c Đỗ Thị Ánh Vân, Trưởng phòng 11, Phó trưởng Đoàn; đ/c Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Thành viên Đoàn TTKS, các Chấp hành viên và cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đ/c Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác theo kế hoạch kiểm sát, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác thi hành án và những đề xuất kiến nghị. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên phát biểu, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ; đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng phát biểu, chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát và đề nghị Cục Thi hành án tạo điều kiện để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn trực tiếp kiểm sát tiếp nhận và nghiên cứu các hồ sơ cưỡng chế kê biên thẩm định giá, bán đấu giá; sổ sách, chứng từ thu, chi trả, nộp tiền thi hành án… trên cơ sở kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu Đoàn trực tiếp kiểm sát tổng hợp, dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

Thông qua hoạt động kiểm sát nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật.

 

                                                  Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phòng 11

Các Bài Viết Cùng Thể Loại