HUYỆN VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THAM DỰ KỲ HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

12 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 27/6/2019, Huyện ủy Võ Nhai tổ chức phiên họp BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18, khóa XXI. Đồng chí Nguyễn Lưu Tuân – Huyện ủy viên, Viện trưởng VKSND huyện Võ Nhai đã tham gia dự họp và phát biểu ý kiến tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, BCH Đảng bộ huyện Võ Nhai đã đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện và một số nội dung khác.

79

Toàn cảnh phiên họp BCH Đảng bộ huyện

Sau khi thông qua dự thảo báo cáo và các nội dung của phiên họp, BCH Đảng bộ Huyện Võ Nhai, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Võ Nhai tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ về công tác Lãnh đạo, chỉ đạo trong các lĩnh vực của huyện Võ Nhai.

80

Đ/c Nguyễn Lưu Tuân – Huyện ủy viên, Viện trưởng VKSND huyện Võ Nhai phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Võ Nhai đã báo cáo tóm tắt các kết quả đạt được trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát cũng như công tác phối hợp giữa các ngành tố tụng và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Trong đó các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2019 đều đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 93,3%, tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 82,2%, tỉ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%, tỉ lệ xác định án trọng điểm đạt 9,09%, việc truy tố, xét xử đều đảm bảo đúng người, đúng tội đúng pháp luật; Công tác kiểm sát dân sự, thi hành án đạt chất lượng, hiệu quả. Viện kiểm sát đã phối hợp tốt với Tòa án nhân dân huyện đưa nhiều vụ án điểm xét xử lưu động tại các địa bàn xã có tình hình tội phạm gia tăng, nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng VKSND cũng nêu ra hạn chế trong công tác kiểm sát là chỉ tiêu kháng nghị hình sự chưa đạt.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Võ Nhai đã nêu ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội, trọng tâm là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; đảm bảo các hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

 

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại