Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa

12 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn của bà Triệu Thị Hiền (trú tại: xóm Làng Gầy, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đề nghị kiểm tra lại Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật số 42 ngày 5/3/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa.

Căn cứ Điều 14 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm tra lại quyết định nêu trên.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thấy khiếu nại của bà Triệu Thị Hiền là có cơ sở, Quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-VKS-KT ngày 05/03/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên chưa đảm bảo căn cứ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 02 ngày 19/6/2019 hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-VKS-KT ngày 05/03/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa để giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                        Phòng 12

Các Bài Viết Cùng Thể Loại