ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

2 Tháng Bảy, 2019 Đảng bộ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, được sự nhất trí của đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 01/7/2019, ngay sau buổi chào cờ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Thành phần tham dự hội nghị có tổng số: 75 đồng chí (trong đó 69 Đảng viên và 06 quần chúng). Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày, đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Chỉ thị 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Toàn thể cán bộ, Đảng viên dự học tập nghiêm túc có chất lượng.

90

Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                         Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TỔ CHỨC LỄ KẾT NẬP ĐẢNG VIÊN MỚI (Tháng Tám 21, 2019)

BỔ SUNG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ LƯƠNG, NHIỆM KỲ 2015 – 2020 ĐỐI VỚI VIỆN TRƯỞNG VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG (Tháng Tám 9, 2019)

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI (Tháng Tám 8, 2019)

HỘI NGHỊ Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII (Tháng Bảy 23, 2019)

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới (Tháng Bảy 2, 2019)

CÔNG ĐOÀN VKSND HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC GIẢI CẦU LÔNG CƠ QUAN (Tháng Năm 13, 2019)

Công đoàn VKSND huyện Phú Lương tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, người lao động huyện Phú Lương năm 2019 (Tháng Năm 4, 2019)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Tháng Tư 12, 2019)