ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

2 Tháng Bảy, 2019 Đảng bộ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, được sự nhất trí của đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên. Sáng ngày 01/7/2019, ngay sau buổi chào cờ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Thành phần tham dự hội nghị có tổng số: 75 đồng chí (trong đó 69 Đảng viên và 06 quần chúng). Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày, đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Chỉ thị 32- CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Toàn thể cán bộ, Đảng viên dự học tập nghiêm túc có chất lượng.

90

Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                         Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại