VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

20 Tháng Sáu, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch số 97/KH-VKSTC ngày 17/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành Kiểm sát nhân dân; Ngày 17/6/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đến 09 điểm cầu tại Viện kiểm sát cấp huyện.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức. Tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí phó viện trưởng và toàn thể cán bộ, công chức.

66

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết luận hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 của Ngành kiểm sát Thái Nguyên đánh giá: Sáu tháng năm 2019, Ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 90.7%; tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 99.9%; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; Tỷ lệ bắt, giữ có phê chuẩn của VKS chuyển xử lý hình sự đạt 100%; chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự, hành chính được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có những đổi mới đảm bảo thực chất, hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Hàng tháng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn đơn vị VKS cấp huyện có hạn chế, thiếu sót trong các mặt công tác để dự và quán triệt, chỉ đạo Hội nghị giao ban của đơn vị, nhằm xác định nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra biện pháp khắc phục và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Tại Hội nghị, có 12 ý kiến tham luận, tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục góp phần hoàn thành thắng lợi công tác kiểm sát trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019 và phát động các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh một lần nữa giải pháp nền tảng cho mọi nhiệm vụ là giữ gìn sự đoàn kết từ trong tập thể lãnh đạo, từ đó lan tỏa ra toàn cơ quan, đơn vị. Cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên, các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh phải thường xuyên phối hợp chỉ đạo và hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị VKS cấp huyện phát hiện vi phạm ban hành kiến nghị, kháng nghị; tăng cường hướng dẫn trực tiếp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các đơn vị đối với các vụ, việc cụ thể; tăng cường công tác “hướng về cơ sở” thông qua các hoạt động kiểm tra nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả, phù hợp, tránh ảnh hưởng đến công tác của đơn vị. Bên cạnh đó, cần chú trọng hơn công tác quản lý, giáo dục bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thuộc quyền quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thật sự “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới.

Đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm những nội dung đề ra trong Kế hoạch công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cả năm 2019./.

Tin: Nguyễn Anh – VPTH

Ảnh: TKTP&CNTT VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại