PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ”

20 Tháng Sáu, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 17/6/2019, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên, thừa ủy quyền của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, Thường trực Hội đồng thi đua đã thông báo và phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; lãnh đạo các VKSND cấp huyện và toàn thể cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên.

65

Toàn cảnh hội nghị

Căn cứ hướng dẫn của Vụ thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngành Kiểm sát Thái Nguyên xác định những nội dung chính của phong trào thi đua gồm: Thi đua thực hiện để tạo sự chuyển biến, đổi mới toàn diện tinh thần, thái đội làm việc của công chức; Thực hiện chuẩn mực giao tiếp ứng xử của công chức với khẩu hiệu “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ; Dần hình thành chuẩn mực về đạo đức, lối sống của công chức; Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Tin: Nguyễn Anh – VPTH, VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại