VIỆN KIỂM SÁT THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG NĂM 2019

23 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công về công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-VKSSC và Kế hoạch số 05/KH-KSTHADS ngày 09/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, ngày 15/5/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Văn Thái- Phó Viện làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn kiểm sát; các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên và toàn thể công chức của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công.

42

Đồng chí Hoàng Văn Thái – Phó Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công, Trưởng đoàn thông qua Quyết định và Kế hoạch TTKS tại Chi cục THADS thành phố Sông Công năm 2019

Hoạt động kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật; cũng thông qua đây, nhằm phối hợp tốt hơn nữa cùng Chi cục Thi hành án dân sự giải quyết được một số vụ việc có tính chất khó khăn, phức tạp, kéo dài, có số tiền thi hành án lớn; đặc biệt đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc thu hồi tài sản của Nhà nước trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.v.v…

Sau khi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã nghe đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sông Công báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự (thời điểm từ ngày 01/6/2018 đến ngày 01/4/2019).

43

Đồng chí Ân Văn Ngọc – Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Sông Công thông qua báo cáo phục vụ Đoàn

Quá trình làm việc, Đoàn kiểm sát trực tiếp đã kiểm tra sổ sách, tài liệu liên quan, nghiên cứu hồ sơ về thi hành án dân sự. Kết thúc buổi làm việc, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, các thành viên trong Đoàn đã tiến hành xác minh việc phân loại điều kiện thi hành án, tổng hợp vi phạm. Dự kiến cuộc kiểm sát trực tiếp sẽ kết thúc và ban hành kết luận trong tháng 5 năm 2019./.

Tin bài, ảnh: Nguyễn Đức Minh

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại