PHÒNG 10: KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

23 Tháng Năm, 2019 Trao Đổi Pháp Luật

Thông qua công tác kiểm sát các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Phòng 10- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kiến nghị đối với Chánh án Toàn án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chỉ đạo đơn vị có biện pháp khắc phục không để vi phạm tương tự nêu trên, bảo đảm sự thống nhất áp dụng pháp luật, đúng theo quy định trong việc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cụ thể như sau:

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ việc, nhận thấy:

  1. Quyết định số 01/2019/QĐ-TA ngày 03/5/2019 của TAND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đối với người bị đề nghị: Phùng Văn Hiền, sinh năm 1968, Cư trú: Xóm Đèo Khế, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ nội dung quyết định thể hiện:

Phần NHẬN THẤY quyết định có ghi: “Vào hồi14h 00 phút ngày 15/02/2019 tại UBND xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Khe Mo đã lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Phùng Văn Hiền. Tại bản tường trình Phùng Văn Hiền khai nhận: Hiền sử dụng ma túy loại Heroin bằng hình thức chích từ năm 2004. Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 15/02/2019, Trạm Y tế xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ xác định Phùng Văn Hiền nghiện ma túy, loại ma túy sử dụng: Heroin… Trước đó Phùng Văn Hiền…đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn thời hạn 03 tháng. Ngày 07/01/2019 Phùng Văn Hiền được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã Khe Mo…(Không có nội dung bản tự khai- Không ghi ngày Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ ban hành văn bản đề nghị)”

Phần XÉT THẤY quyết định có ghi:

“Về thời hiệu: Đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ đối với Phùng Văn Hiền tới thời điểm hiện nay vẫn đảm bảo về thời hiệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính, Điều 4 Nghị định 221/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Trước đó, Phùng Văn Hiền…được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn thời hạn 03 tháng. Ngày 07/01/2019 Phùng Văn Hiền được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã Khe Mo, tuy nhiên Phùng Văn Hiển vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 15/02/2019 Phùng Văn Hiền bị Công an xã Khe Mo lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định người nghiện ma túy ngày 15/02/2019 Trạm trưởng trạm Y tế xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ xác định Phùng Văn Hiền nghiện ma túy, loại ma túy sử dụng: Heroin..”.

Tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Phùng Văn Hiền, thời hạn chấp hành là 24 tháng.

  1. Quyết định số 02/2019/QĐ-TA ngày 03/5/2019 của TAND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đối với người bị đề nghị:Nguyễn Tiến Linh, sinh năm 1991, cư trú: Xóm Phố Hích, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ nội dung quyết định số 02/2019/QĐ-TA ngày 03/5/2019 của TAND huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, thể hiện:

Phần NHẬN THẤY quyết định có ghi: “Vào hồi 08 h 00 phút ngày 29/3/2019 tại UBND xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Hòa Bình đã lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Tiến Linh. Tại bản tường trình Nguyễn Tiến Linh khai nhận: Linh sử dụng ma túy loại Heroin bằng hình thức chích từ năm 2010. Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 29/3/2019, Trạm Y tế xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ xác định Nguyễn Tiến Linh nghiện ma túy, loại ma túy sử dụng: He ro in…Trước đó Nguyễn Tiến Linh…đã được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn thời hạn 03 tháng. Ngày 10/10/2018 Nguyễn Tiến Linh được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã Hòa Bình…(Không có nội dung bản tự khai- Không ghi ngày Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ ban hành văn bản đề nghị)”

PhầnXÉT THẤYquyết định có ghi:

“Về thời hiệu: Đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ đối với Nguyễn Tiến Linh tới thời điểm hiện nay vẫn đảm bảo về thời hiệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính, Điều 4 Nghị định 221/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Trước đó, Nguyễn Tiến Linh…được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn thời hạn 03 tháng. Ngày 10/10/2018 Nguyễn Tiến Linh được cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã Hòa Bình, tuy nhiên Nguyễn Tiến Linh vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 29/3/2019 Nguyễn Tiến Linh bị Công an xã Hòa Bình lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định người nghiện ma túy ngày 29/3/2019 Trạm trưởng trạm Y tế xã Hòa Bình huyện Đồng Hỷ xác định Nguyễn Tiến Linh nghiện ma túy, loại ma túy sử dụng: He ro in..”.

Tại phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Tiến Linh, thời hạn chấp hành là 24 tháng.

Vi phạm của Tòa án về việc xác định thời hiệu, cụ thể như sau:

Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên căn cứ vào: “ Thời điểm ban hành văn bản đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ đối với người bị đề nghị để làm căn cứ tính thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Là không đúng với quy định tại: Điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 4 Nghị định 221/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Dẫn đến hai quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộcvi phạm vào điểm h khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:

Điều 6:Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

  1. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau:
  2. d) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này”.

Tại Điều 4 Nghị định 221/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ quy định:

Điều 4. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định tại Điều 8 Nghị định này”.

Khoản 1 Điều 9 Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao quy định:

“Điều 9. Về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính

  1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật xử lý vi phạm hành chính thì thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính là 01 năm, 06 tháng hoặc 03 tháng tùy từng trường hợp cụ thể và được tính từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm; do đó, thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được tính từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 92; khoản 1 Điều 94 hoặc khoản 1 Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính cho đến ngày Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính”.

Căn cứ vào các quy định trên thì thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân(Người bị đề nghị) thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 221/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ cho đến ngày Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

– Đối với hồ sơ đối với người bị đề nghị Phùng Văn Hiền: Tại bản tường trình ngày 15/02/2019, Phùng Văn Hiền tự nhận lần sử dụng ma túy gần nhất (Lần cuối) là ngày 15/02/2019. Ngày 16/4/2019 Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 99/LĐTBXH-TN về việc đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc đối với Phùng Văn Hiền.

– Đối với hồ sơ đối với người bị đề nghị Nguyễn Tiến Linh: Tại bản tường trình ngày 29/3/2019, Nguyễn Tiến Linh tự nhận lần sử dụng ma túy gần đây nhất (Lần cuối) là ngày 28/3/2019. Ngày 17/4/2019 Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 100/LĐTBXH-TN, về việc đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Tiến Linh.

Theo quy định của pháp luật và tài liệu có trong hồ sơ nêu trên:

Thì thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với hai trường hợp trên là 03 tháng tính từ ngày 15/02/2019 Phùng Văn Hiền sử dụng ma túy trái phép lần cuối và tính từ ngày 28/3/2019 Nguyễn Tiến Linh sử dụng ma túy trái phép lần cuối, đến ngày Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Không phải là 03 tháng tính từ thời điểm (ngày 16/4/2019 và ngày 17/4/2019) Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên có văn bản về việc đề nghị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc đến ngày Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Từ những nội dung trên, xét thấy:

– Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ xác định điều kiện để áp dụng pháp luật tính thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc không đúng theo quy định của pháp luật như đã viện dẫn trên.

– Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ không xác định điều kiện thời điểm sử dụng ma túy trái phép lần cuối của người bị đề nghị để áp dụng quy định của pháp luật xác định thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc.

Thông qua công tác kiểm sát, Phòng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ có biện pháp chỉ đạo khắc phục vi phạm pháp luật nêu trên../

Phòng 10 – VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Rút kinh nghiệm qua vụ án: “Ly hôn, nuôi con chung và chia tài sản” bị cấp phúc thẩm xử hủy Bản án sơ thẩm để giải quyết lại (Tháng Chín 16, 2019)

BÀN VỀ VIỆC ÁP DỤNG TÌNH TIẾT “PHẠM TỘI 02 LẦN TRỞ LÊN”; “ĐỐI VỚI 02 NGƯỜI TRỞ LÊN” TRONG NHÓM CÁC TỘI PHẠM VỀ MA TÚY, THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (Tháng Bảy 10, 2019)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÁNG NGHỊ BẢN ÁN DÂN SỰ SƠ THẨM VỀ TRANH CHẤP CHIA THỪA KẾ (Tháng Sáu 25, 2019)

PHÒNG 9 – VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN: TĂNG CƯỜNG XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM THEO TINH THẦN CẢI CÁCH TƯ PHÁP (Tháng Sáu 24, 2019)

Rút kinh nghiệm trong việc áp dụng Thông tư số 17/2015/-BYT-BCA-BLĐTBXH ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế – Bộ Công an – Bộ Lao động thương binh và xã hội, về: Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Tháng Sáu 18, 2019)

NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ THỰC TIỄN TRONG VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI VẬT CHỨNG LÀ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP (Tháng Năm 20, 2019)

TÒA TĂNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI BỊ CÁO THEO KHÁNG NGHỊ CỦA VIỆN KIỂM SÁT (Tháng Ba 15, 2019)

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN RÚT KINH NGHIỆM QUA VỤ ÁN BỊ CẤP PHÚC THẨM TUYÊN HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM HÌNH SỰ (Tháng Ba 1, 2019)