Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ,tỉnh Thái Nguyên

16 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số: 48 và Kế hoạch số: 49 ngày 08/3/2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau 17 ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát, ngày 10/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố dự thảo kết luận.

 Dự và chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ; các đồng chí trong Đoàn trực tiếp kiểm sát, các đồng chí Lãnh đạo và các Chấp hành viên, cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận, đánh giá những kết quả công tác đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ như: Việc thụ lý ra Quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án các việc có điều kiện thi hành án cơ bản đúng quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Từ đã tăng cường chỉ đạo thi hành các bản án, quyết định của Toà án đúng quy định của pháp luật, đã tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ vẫn còn những vi phạm cần khắc phục như: Chấp hành viên chưa kịp thời thi hành vụ việc được phân công; không thông báo và chậm gửi quyết định về thi hành án cho đương sự; chậm xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; vi phạm về việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án; vi phạm thời hạn tiêu hủy vật chứng; vi phạm về lưu giữ tài liệu trong hồ sơ thi hành án; vi phạm về in sổ và chứng từ kế toán…

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên thống nhất với nội dung dự thảo kết luận đã nêu và trình bày những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời chỉ đạo Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ đề ra các biện pháp khắc phục các vi phạm trong bản kết luận nêu ra trong thời gian tới.

  Một số hình ảnh về buổi công bố dự thảo kết luận

 40

41

Nguyễn Thị Thanh Thủy – phòng 11

Các Bài Viết Cùng Thể Loại