CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬTTRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỒNG HỶ

8 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện KSND tỉnh Thái Nguyên và Viện KSND huyện Đồng Hỷ về công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Ngày02/4/2019, Viện kiểm sát nhândân huyện Đồng Hỷđã ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSĐH và Kế hoạch số 02/KH-KSTHADS về việc trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành dân sự huyện Đồng Hỷ.

Nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật. Ngày 18/4/2019, Viện KSND huyện Đồng Hỷ đã tiến hành công bố quyết định trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ.

29

Toàn cảnh buổi làm việc

Đến tham dự buổi công bố, về phía Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ có đồng chí Đàm Thị Hoàn- Phó Viện trưởng- Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Về phía Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ có đồng chí Hoàng Văn Võ- Chi Cục trưởng và toàn thể Chấp hành viên, cán bộ công của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ.

Sau khi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát, đoàn trực tiếp kiểm sát đã nghe đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự (thời điểm từ ngày 01/04/2018 đến ngày 31/03/2019). Nội dung của kế hoạch là kiểm tra việc ra các quyết định thi hành án; Trình tự, tổ chức thi hành các quyết định về thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ; Phân loại, xác minh điều kiện thi hành án; Lập hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; Việc ra các quyết định: hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ, trả đơn, xác nhận thi hành án; Việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng; Việc kê biên bán đấu giá tài sản, quản lý thu, chi tiền thi hành án; việc bảo quản, xử lý vật chứng; Thụ lý giải quyết đơn; Phúc tra việc thực hiện kiến nghị năm 2018 và những nội dung khác khi xét thấy cần thiết. Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm sát trực tiếp với thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định kiểm sát. Qua đó sẽ ban hành và công bố Kết luận kiểm sát.

Việc tiến hành kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục Thi hành án dân sự góp phần tăng cường pháp chế trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Đồng thời, qua công tác kiểm sát kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót, làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm để kịp thời yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn./.

Tin và bài: Đồng chí Trần Lý Thu Thảo– CV Viện KSND huyện Đồng Hỷ

Các Bài Viết Cùng Thể Loại