VKS PHÚ LƯƠNG: TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VÀ PHÚC TRA VIỆC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

6 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019. Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 19/4/2019, đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương do đồng chí Lê Minh Cường- Phó viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát và phúc tra việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại 05 xã trên địa bàn huyện Phú Lương gồm: xã Yên Đổ, Yên Ninh, Yên Lạc, Cổ Lũng và xã Vô Tranh.

26

(Đoàn kiểm sát làm việc tại UBND xã Yên Lạc)

Qua kiểm sát nhận thấy: Việc tiếp nhận và quản lý, giáo dục, giám sát người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, trên địa bàn được Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình. Việc lập hồ sơ quản lý đối với người chấp hành án được lập đầy đủ và quản lý chặt chẽ, sổ sách ghi chép rõ ràng. Các bị án đều chấp hành nghiêm pháp luật thi hành án hình sự, hàng quý các bị án tự giác làm bản tự kiểm điểm gửi người trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục để nhận xét, đánh giá.

Sau khi nhận được các Kết luận- Kiến nghị của VKSND huyện Phú Lương trong kỳ kiểm sát trước, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo Công an xã họp kiểm điểm làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời thiếu sót, tồn tại mà Kết luận đã nêu, do vậy vi phạm, tồn tại của kỳ kiểm sát trước đã được khắc phục.

Bên cạnh những ưu điểm thì Ủy ban nhân dân các xã còn một số hạn chế như: Kiểm tra sổ theo dõi người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo theo mẫu SPK1 quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 63 ngày 07/9/2011 của Bộ Công an quy định về các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự thấy có một số trường hợp bị án đã có Quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo, nhưng chưa được theo dõi, cập nhật vào sổ (cột số 17). Thực hiện chưa đúng theo hướng dẫn tại mục II phần B Hướng dẫn số 9492/HD-C81-C83 ngày 16/11/2011 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Thông tư số 63 ngày 07/9/2011 của Bộ Công an quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự.

Thông qua kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành 05 kết luận, trong đó có 02 kiến nghị yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã khắc phục vi phạm và thực hiện tốt các quy định của Luật thi hành án hình sự về quản lý, giáo dục, giám sát người bị kết án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Các kết luận và kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đều được ủy ban nhân dân các xã chấp nhận và tiếp thu./.

Lương Ngọc Tuyết – VKSND huyện Phú Lương

Các Bài Viết Cùng Thể Loại