PHÒNG 10: THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

4 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại Quyết định không chấp nhận đơn đề nghị miễn chấp hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, đối với người đề nghị: Đỗ Sơn Tùng – sinh năm 1984,Trú tại: Tổ 15, phường Quang Vinh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ vụ việc, nhận thấy:

Không đồng ý với nội dung quyết định không chấp nhận đơn đề nghị miễn chấp hành quyếtđịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính số 01/2019/QĐ-TA ngày 11/01/2019 của TAND thành phố Thái Nguyên, người đề nghị có đơn khiếu nại, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét lại theo thủ tục phúc thẩm.

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên thụ lý giải quyết theo quy định, ngày 15/3/2019 tiến hành mở phiên họp xét đơn khiếu nại.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên –VKSND tỉnh Thái Nguyên tham gia có ý kiến: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét chấp nhận đơn khiếu nại của người khiếu nại Đỗ Sơn Tùng như sau: Hủy quyết định số 01/2019/QĐ-TA ngày 11/01/2019 của TAND thành phố Thái Nguyên về việc không chấp nhận đơn đề nghị miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Đỗ Sơn Tùng. Được TAND tỉnh Thái Nguyên chấp nhận theo đề nghị.

Nội dung cần rút kinh nghiệm:

Tại quyết định số 01/2019/QĐ-TA ngày 11/01/2019 của TAND thành phố Thái Nguyên về việc không chấp nhận đơn đề nghị Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người đề nghị Đỗ Sơn Tùng.

Lý do: Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên áp dụng Mục II- Phụ lục số 2 quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế ban hành: Hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy bao gồm: 1. Tiêu chuẩn lâm sàng; 2.Tiêu chuẩn xét nghiệm và căn cứ khoản 2 Điều 18 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ, để xem xét, quyết định:

(Quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế ban hành: Hướng dẫn chẩn đoán người nghiện ma túy nhóm 0PIATS – dạng thuốc phiện. Không quy định hướng dẫn chẩn đoán người không còn nghiện ma túy).

Sau khi thụ lý vụ việc, TAND thành phố Thái Nguyên tiến hành xác minh quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy tại Trạm Y tế Phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên đối với người đề nghị và tiếp tục yêu cầu đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên xác định lại tình trạng nghiện ma túy đối với Đỗ Sơn Tùng, kết quả âm tính với chất ma túy tổng hợp. Tuy nhiên TAND thành phố Thái Nguyên không tiến hành yêu cầu lâm sàng xác định tình trạng nghiện ma túy đối với Đỗ Sơn Tùng, nhưng áp dụng quy định tại quyết định số 5075/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ Y tế ban hành để làm căn cứ giải quyết.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 111 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

“Điều 111. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

  1. Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;
  3. b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;
  4. c) Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện”.

 

Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định:

Điều 18. Hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  1. Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định theo một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện;
  3. b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại Khoản 1 Điều này mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy;

Người tiến bộ rõ rệt là người tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận

Người lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động, sản xuất, được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của Công an hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên

  1. c) Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện”.

Căn cứ quy định trên người được miễn chấp hành quyết định áp dụng xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có điều kiện một trong các trường hợp quy định tại điểm a, hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định.

Đồng nghĩa: Người đề nghị được xét miễn chấp hành quyết định áp dụng xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, không bắt buộc phải đáp ứng có đủ cả ba điều kiện quy định tại điểm a, điểm b điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định.

Đối với người đề nghị Đỗ Sơn Tùng đã được TAND thành phố Thái Nguyên hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại quyết định số 01/2018/QĐ-TA ngày 12/4/2018, thời hạn hoãn 05 tháng. Trong thời hạn được hoãn chấp hành quyết định áp dụng quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc, Đỗ Sơn Tùng đã có tiến bộ rõ rệt: Không có vi phạm pháp luật, không sử dụng trái phép chất ma túy có xác nhận của Chủ tịch UBND phường Quang Vinh; Có việc làm ổn định có xác nhận của cơ quan sử dụng lao động; Xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy theo yêu cầu của cơ quan Công an phường Quang Vinh và của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên kết quả âm tính với chất ma túy tổng hợp.

Thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 111 Luật xử lý vi phạm hành chính; và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ.

Như vậy: Người đề nghị Đỗ Sơn Tùng có đủ điều kiện được miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét miễn quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của VKS cấp sơ thẩm đối với vụ việc trên, đã không nắm chắc quy định của pháp luật áp dụng trong quá trình công tác kiểm sát vụ việc, nên không phát hiện được vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm để thực hiện  nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Quyết định sơ thẩm bị khiếu nại, bị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, quyết định hủy quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm.

Thông qua công tác kiểm sát giải quyếtđơn khiếu nại đối với vụ việc trên. Phòng 10- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị cùng nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung, bảođảm cho việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét quyết định xử lý hành chínhđưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án nhân dân theo đúng quy định của pháp luật quy định tại Điều 4 Pháp lệnh số 09./.

Phòng 10-VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại